„Ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję”. Cytaty o zaufaniu Bogu

W obliczu konfliktu zbrojnego wywołanego prze Rosję wielu z nas poczuło strach. Pismo Święte podkreśla, że nawet w tak trudnych sytuacjach trzeba ufać Bogu, bo On jest prawdziwym obrońcą człowieka.

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach. (Ps 46,2)

Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają. (Na 1,7)

Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza. (Ps 91,4)

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? (Ps 27,1)

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam». (Ps 91,1-2)

Ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję. (Ps 56,4)

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. (Ps 27,3)

On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. (Ps 62,7)

Strach przed człowiekiem to sidło, kto ufa Panu, bezpieczny. (Prz 29,25)

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie1 w Boga? I we Mnie wierzcie! (J 14,1)
 

« 1 »

reklama

reklama

reklama