NSA odrzucił skargę homoseksualistów. Ich „małżeństwo” nie zostanie zarejestrowane w Polsce

Jak ustalił portal wPolityce.pl, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę homoseksualnej pary, która domagała się zarejestrowania ich „małżeństwa” w Polsce. W sprawie uczestniczyła również Prokuratura Regionalna w Warszawie, która poparła decyzję sądu.

Portal wskazuje, że sprawa pary, która wzięła ślub w Portugalii, zaczęła się w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Mężczyźni chcieli zarejestrować swoje małżeństwo również w Polsce. Urzędnicy warszawskiego ratusza wydali decyzję odmowną. Następnie sprawa trafiła do wojewody, który również nie zmienił decyzji Urzędu Stanu Cywilnego.

„Para złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wprawdzie niechętnie, ale odrzucił ją w pierwszej instancji. Niezadowolona para skierowała więc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił ją, czym zamknął sądową batalię homoseksualistów” – czytamy.

W sprawę zaangażowana była również prokuratura, która od lat włącza się w podobne postępowania.

Decyzja USC oraz wojewody i sądów nie mogła być inna ze względu na zapis art. 18 konstytucji, w którym jasno stwierdzono, że o małżeństwie można mówić tylko jako o związku kobiety i mężczyzny.

Portal wPolityce.pl przypomniał również sprawę, która niedawno zawisła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sprawa dotyczyła transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka.

W zagranicznym dokumencie za rodziców małoletniego uznane zostały dwie kobiety. Urząd Stanu Cywilnego odmówił wpisania takiego aktu urodzenia do rejestru. Jak zauważa portal, decyzję tę podtrzymał wojewoda oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny.

„Po wniesieniu przez matkę dziecka skargi kasacyjnej udział w sprawie zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny. RPO wniósł o rozpoznanie skargi, podnosząc, że odmowa transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka narusza jego prawa obywatelskie” – czytamy.

Prokurator Generalny wniósł o oddalenie skargi, a sprawa stanęła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sąd w swojej uchwale stwierdził, że niedopuszczalna jest transkrypcja takiego aktu urodzenia, w którym wpisani rodzice są osobami tej samej płci.

Źródło: wPolityce.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao