Prymas Polski: Kultura spotkania i dialogu stanowi fundament pokoju

Kultura spotkania i dialogu stanowi fundament pokoju w Ojczyźnie i na świecie – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak podczas dorocznego spotkania Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Odbyło się ono 18 stycznia w Warszawie.

W swoim przemówieniu w Pałacu Prezydenckim Prymas Polski w imieniu Kościoła Katolickiego w Polsce podziękował za zaproszenie i złożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie, jego małżonce, współpracownikom oraz wszystkim zebranym noworoczne życzenia miłości i pokoju. Nawiązując do trudnych wydarzeń minionego roku, abp Polak podkreślił, że „Często pośród tych wewnętrznych sporów i problemów gubi się wrażliwość na cierpienie konkretnego człowieka, który będąc ofiarą bezwzględnego reżimu i łupem dla przestępców, wciąż nie zawsze znajduje u nas ochronę i konieczną pomoc”.

Prymas Polski przyznał, że ogólna sytuacja społeczna wpływa też na życie członków Kościoła katolickiego, „który sam również zmaga się z wewnętrznymi problemami związanymi z realizacją wezwania do nawrócenia, także instytucjonalnego, do podjęcia koniecznej reformy i odzyskania społecznego zaufania”. Jak dodał, „towarzyszy temu kryzys wiary, zwłaszcza młodego pokolenia oraz trudności będące następstwem pandemii”.

„Swoistym znakiem nadziei” pośród licznych problemów i trudności określił abp Polak długo wyczekiwaną beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, która miała miejsce 12 września ubiegłego roku. Przypomniał, że Prymas Tysiąclecia „z odwagą upominał się o respektowanie praw człowieka, o wolność sumienia i wolność wyznania”. „On również, wypowiadając wraz z biskupami pamiętne słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie, mimo niezrozumienia i protestów wielu, przyczynił się do otwarcia procesu pojednania między Polakami i Niemcami” – powiedział.

Metropolita Gnieźnieński wyraził przekonanie, że trudne wyzwania i doświadczenia obecnej rzeczywistości oraz troska o Ojczyznę, domagają się takiej właśnie postawy Kościoła i jego pasterzy. „Jeśli te słowa będziemy odczytywać w duchu nauczania i posługi Prymasa Wyszyńskiego, to bez niepotrzebnych dyskusji i sporów zrozumiemy i to jego wskazanie, że rolą Kościoła nie jest angażowanie się w naturalne w życiu politycznym kontrowersje ani – tym bardziej – ich rozstrzyganie. Nie chodzi o zdobycie dla siebie przywilejów czy o opowiadanie się za którąś ze stron” – powiedział abp Polak.

„Nasza obecność i misja w społeczeństwie pluralistycznym musi wciąż przypominać o konieczności dialogu w budowaniu sprawiedliwego i praworządnego ładu społecznego. Kultura spotkania i dialogu stanowi bowiem fundament pokoju w Ojczyźnie i na świecie. Jest nie tylko płaszczyzną dla wzajemnego zrozumienia, ale i filarem w budowaniu dróg i mostów koniecznych przecież dla życia w pokoju” – podkreślił abp Polak.

Swoje przemówienie zakończył słowami modlitwy o pokój i miłość.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama