Św. Jan Paweł II rozumiał szczególną odpowiedzialność człowieka za środowisko życia

„Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia” – mówił Jan Paweł II podczas homilii w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. Był on pierwszym papieżem, który w oficjalnym nauczaniu poświęcił wyjątkowo wiele miejsca problematyce ochrony środowiska.

Tydzień Laudato si’, obchodzony w dniach 22-29 maja, jest  inicjatywą upamiętniającą opublikowanie encykliki Laudato si’ papieża Franciszka z 2015 roku. „To pierwsza w historii Kościoła katolickiego encyklika w całości poświęcona zagadnieniom ekologicznym” – podkreśla ks. dr Rafał Pastwa z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. 

Do udziału w tygodniu wezwał Franciszek w minioną niedzielę, zaznaczając, że ekologia w komunikowania religijnym poszczególnych papieży zajmuje niezwykle ważne miejsce. Głos Franciszka w kwestii ochrony środowiska nie był pierwszym, ani przełomowym – jednak po raz pierwszy w historii Kościoła katolickiego encyklika w całości została poświęcona zagadnieniom ekologicznym.

„Pierwszym papieżem, który w oficjalnym nauczaniu poświęcił wyjątkowo wiele miejsca problematyce ochrony środowiska był Jan Paweł II, który stworzył oryginalną i całościową koncepcję obejmującą tematykę ekologiczną. Zabiegając o ochronę środowiska przyrodniczego, nie pomijał ochrony środowiska ludzkiego” – wyjaśnia ekspert KUL.

Problematykę ekologiczną w komunikowaniu religijnym Jana Pawła II można znaleźć w licznych miejscach w poszczególnych encyklikach oraz innych dokumentach i wystąpieniach. W podobnym tonie na temat ochrony środowiska przyrodniczego wypowiadał się Benedykt XVI,  który dostrzegał rolę wychowania do odpowiedzialności ekologicznej.

źródła: KUL; wikijp2.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao