„Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią”. Kilka cytatów na Światowy Dzień Chorego

Dziś obchodzony jest 30. Światowy Dzień Chorego pod hasłem „Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią”. Przy tej okazji prezentujemy kilka myśli świętych osób ku pokrzepieniu.

1. „W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością... Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje”. Św. Jan Paweł II

2. „Obecnie największą chorobą Zachodu nie jest trąd czy gruźlica, ale poczucie bycia niechcianym, niekochanym i dla nikogo nieważnym. Możemy leczyć choroby ciała z pomocą medycyny, ale jedynym lekarstwem na samotność, rozpacz i brak nadziei jest miłość”. Św. Matka Teresa z Kalkuty

3. „Powiadam ci: jeśli [w poniżeniu i przeciwnościach losu] zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota, i zbawienie duszy”. Św. Franciszek z Asyżu  

4. „Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego "ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie”. Św. Jan Paweł II

5. „Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł, szczęśliwy kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania”. Św. Brat Albert

6. „W najcięższych mękach wzrok swej duszy zatapiam w Jezusa ukrzyżowanego; nie spodziewam się pomocy od ludzi, ale ufność swą w Bogu mam, w Jego niezgłębionym miłosierdziu jest wszelka nadzieja moja". Św. Faustyna Kowalska

7. „Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy”. Św. Ojciec Pio

« 1 »

reklama

reklama

reklama