Abp Szal po beatyfikacji Rodziny Ulmów: teraz czas na nas, nasze rodziny, naszą świętość!

W liście skierowanym do diecezjan abp Ada Szal zachęca rodziny do wspólnej modlitwy i troski o każde życie. Okazją i pomocą dla umocnienia wiary – jak wskazuje metropolita przemyski – będzie peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpoczynająca się w archidiecezji przemyskiej 18 września 2023 r.

Na początku swojego listu abp Szal przypomina, że beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci zgromadziła na placu beatyfikacyjnym około 37 tysięcy wiernych, tysiąc księży, a jednocześnie osoby wielu narodowości i religii. Hierarcha dziękuje też wszystkim komitetom organizacyjnym, instytucjom, środkom społecznego przekazu i osobom, które „były zaangażowane w to wielkie wydarzenie wiary”.

Metropolita przemyski zaznacza jednocześnie, że głównym celem Kościoła „była troska o dobro duchowe wiernych”, a teraz „rysuje się przed nami wielkie zadanie związane z krzewieniem kultu nowych Błogosławionych, a także apostolskie zobowiązanie do życia według ewangelicznych zasad”.

„Wyniesienie po raz pierwszy do chwały ołtarzy całej rodziny jest wyraźnym znakiem czasu i wezwaniem do refleksji nad kondycją rodzin w naszych parafiach i diecezjach, w naszej Ojczyźnie” – twierdzi hierarcha.

Jak zauważa abp Szal, „duchowa więź z Bogiem i umiejętność budowania wspólnoty rodzinnej wyniosła Ulmów do chwały ołtarzy. Świętość w codzienności osiąga się dzięki Bożej łasce, osobistej wierze i wspólnej, rodzinnej odpowiedzialności za siebie nawzajem”. „Teraz czas na nas, nasze rodziny, naszą świętość! Zacznijmy od wspólnej modlitwy rodzinnej, nie wstydźmy się jej zaproponować pozostałym członkom rodziny. Podobnie jak Błogosławieni, rozpoznawajmy swoje pasje, zechciejmy się nimi dzielić i wspólnie je przeżywać” – wskazuje.

Metropolita zachęca, by angażować się w inicjatywy parafialne i zrzeszenia katolickie oraz na rzecz społeczności lokalnej.

„Stawajmy się ambasadorami i orędownikami życia – każdego życia, które zawsze jest darem. Kierujmy się wyobraźnią miłosierdzia i dostrzegajmy bliźniego w potrzebie. Wreszcie, postarajmy się o zgodę tam, gdzie panują uprzedzenia i waśnie, a zwłaszcza długotrwałe konflikty” – pisze abp Szal.

Okazją i pomocą dla umocnienia wiary – jak wskazuje metropolita przemyski – będzie peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozpoczynająca się w archidiecezji przemyskiej 18 września 2023 r. Obraz, który będzie peregrynował po parafiach, został pobłogosławiony przez papieża Franciszka podczas audiencji ogólnej 13 września br.

„Włączmy się aktywnie w przygotowanie tego wydarzenia, zarówno w wymiarze parafialnym, jak i w peregrynację, która będzie miała miejsce w naszych domach. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy, rozmowy o wierze, czas sprzyjający przebaczeniu i zgodzie. Nie traktujmy tej peregrynacji jedynie zewnętrznie jako kolejną akcję duszpasterską, ale pokornie prośmy o łaskę wiary i apostolską gorliwość” – apeluje hierarcha.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama