„Czynem i prawdą”. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa abp. Stanisława Gądeckiego

Mszy dziękczynnej za 50 lat kapłaństwa przewodniczył w sobotę w katedrze w Poznaniu metropolita poznański, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. List z gratulacjami i błogosławieństwem przesłał jubilatowi papież Franciszek.

Abp Gądecki przyjął święcenia kapłańskie 9 czerwca 1973 r. z rąk prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie. Metropolię poznańską objął w 2002 roku. Od 2014 roku jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

We mszy uczestniczyli biskupi i arcybiskupi z Polski i zagranicy, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i środowiska naukowego. Homilię wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Wiceprzewodniczący KEP mówił, że czas, gdy młody Stanisław Gądecki stanął u bram gnieźnieńskiego seminarium duchownego był czasem systemowej walki państwa z Kościołem.

„W 1991 roku Jan Paweł II, wracając do tamtych czasów PRL-u, mówił w Lubaczowie: czuliśmy się obcymi we własnej ojczyźnie, doświadczaliśmy tego przez kilkadziesiąt lat, doświadczyliśmy tego wielkiego, katolickiego getta, getta na miarę narodu” – powiedział dodając, że właśnie wtedy w „proces łamania murów getta, w gotowość, by przyjść do Chrystusa i podążać za nim włączył się alumn Stanisław Gądecki”.

Abp Jędraszewski przypomniał w homilii liczne obowiązki, godności i prace, jakie podejmował abp Gądecki.

„Dzisiejsza uroczystość, nasze eucharystyczne spotkanie to uwielbienie i wysławianie Bożego imienia za wszystkie dobrodziejstwa wynikające dla Kościoła poznańskiego, dla Kościoła w Polsce i dla Kościoła powszechnego, dobrodziejstwa wynikające z tej wielorakiej, prawdziwie ofiarnej posługi arcybiskupa Stanisława, wiernie i niestrudzenie oddającego się ludowi Bożemu opere et veritate – czynem i prawdą” – powiedział abp Jędraszewski.

W katedrze odczytany został list papieża Franciszka skierowany do jubilata z gratulacjami i błogosławieństwem.

„Arcybiskupowi metropolicie poznańskiemu, świętującemu szczęśliwie złoty jubileusz święceń prezbiteratu szczerym sercem gratulujemy tego radosnego wydarzenia oraz pasterskiej posługi wykonywanej gorliwie i mądrze dla duchowego dobra gnieźnieńskiej i poznańskiej owczarni, a także jego działalności w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, a szczególnie w Konferencji Episkopatu Polski, której troskliwie przewodniczy, podobnie jak i sumiennej działalności w różnych dykasteriach Kurii Rzymskiej” – napisał papież Franciszek.

„Upraszając obfitych łask i darów Ducha Świętego Pocieszyciela, z miłością udzielamy błogosławieństwa będącego zadatkiem niebiańskiej łaski jemu i jego bliskim, a także wiernym całej archidiecezji poznańskiej, z usilną i serdeczną prośbą o modlitwę w intencji właściwego sprawowania naszego urzędu” – napisał papież.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski życzenia jubilatowi złożył sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

„Nie sposób ogarnąć dobra, które stało się udziałem ludu Bożego, dzięki pięćdziesięcioletniej posłudze kapłańskiej waszej ekscelencji. Zawołanie biskupie waszej ekscelencji: czynem i prawdą, stało się czymś więcej niż tylko hasłem pasterskiej służby. Stało się ono prawdziwym charyzmatem księdza arcybiskupa i przejawiało wielokrotnie w ramach przewodniczenia Komisji ds. Dialogu z Judaizmem, Rady ds. Dialogu Religijnego, Komisji duszpasterstwa KEP i wreszcie – od 2014 roku – przewodniczenia całej Konferencji Episkopatu Polski, w tym Radzie Stałej i Prezydium KEP” – zaznaczył.

Przypomniał, że abp Gądecki był m.in. sześciokrotnym delegatem polskich biskupów na Synod Biskupów w Rzymie oraz wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.

„Bez charyzmatu czynu i prawdy nie byłoby odważnych listów do polskich władz w obronie życia poczętego, do patriarchy moskiewskiego Cyryla, w przededniu i po rosyjskiej agresji na Ukrainę, listu braterskiej troski o czystość wiary do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, ani synowskiej wizyty u Ojca Świętego Franciszka, gdzie dzielił się ksiądz arcybiskup spostrzeżeniami dotyczącymi tzw. polityki wschodniej Sekretariatu Stanu” – powiedział.

„To czyn i prawda zawiodły księdza arcybiskupa jako przewodniczącego polskiego episkopatu do bombardowanego Iraku, krwawiącej Ukrainy – tuż po rosyjskiej agresji, jako przedstawiciela pierwszego episkopatu w Europie, który udał się na tereny ogarnięte wojną z wizytą solidarności. To czyn i prawda poprowadzą księdza arcybiskupa – jak ufamy – z pielgrzymką pojednania na Wołyń w lipcu tego roku. Pojednania polsko-ukraińskiego, którego tak wielkim orędownikiem był św. Jan Paweł II” – dodał bp Miziński.

Dziękując za wspólną eucharystię i za wszystkie życzenia abp Gądecki powiedział, że „zostać kapłanem Chrystusa to znaczy mieć udział w ofierze życia Chrystusa, to znaczy być człowiekiem poświęcenia, człowiekiem, który nie chce niczego dla siebie, lecz wszystko dla Boga i dla bliźniego ze względu na Boga”.

„Stawiam sobie jedno pytanie: czy w pełni odpowiedziałem na Boże wezwanie, czy dobrze wykorzystałem ten czas w służbie Bogu i człowiekowi – to sam Pan Bóg wie. Przepraszam więc i Stwórcę, i także naszych braci i siostry za moje zaniedbania i uchybienia wynikające z ludzkiej słabości” – powiedział.

W trakcie uroczystości poinformowano, że kapłani archidiecezji poznańskiej w podziękowaniu za dokonania metropolity wsparli budowę Centrum Rehabilitacji Duchowej i Psychologicznej im. św. Jana Pawła II powstającego na peryferiach miasta Chmielnicki na Ukrainie. Ośrodek będzie służyć leczeniu psychologicznemu i duchowemu związanemu z traumami wojennymi.

Abp Stanisław Gądecki urodził się 19 października 1949 r. w Strzelnie. Święcenia biskupie otrzymał w 1992 r. Metropolię poznańską objął w 2002 roku, po tym, gdy po oskarżeniach o molestowanie seksualne kleryków rezygnację z urzędu i posługi duszpasterskiej arcybiskupa metropolity złożył abp Juliusz Paetz.

W 2004 r. został wiceprzewodniczącym KEP a w 2014 roku objął funkcję przewodniczącego. Po wyborze na stanowisko przewodniczącego KEP, jako swe priorytety na nowej funkcji wymienił: młodzież, rodzinę i powołania, a także zadania, jakie papież Franciszek wskazał polskim biskupom w orędziu w czasie wizyty polskich biskupów w Watykanie, gdy mowa była m.in. o przeciwdziałaniu sekularyzacji w Polsce.

Abp Gądecki przez lata zaangażowany był w dialog chrześcijańsko-żydowski. W latach 1995-2008 był konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami. W KEP przez wiele lat przewodniczył Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem oraz Radzie ds. Dialogu Religijnego. Ponadto był honorowym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i jednym z inicjatorem wprowadzenia Dnia Judaizmu w Polsce.

W latach 2006-2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, w latach 2009-2014 był członkiem Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski.

Papież Jan Paweł II mianował abp. Gądeckiego konsultorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Żydami (1995-2008). W 2014 r. papież Franciszek mianował go członkiem Kongregacji Nauki Wiary na pierwszą kadencję, a 2020 r. – na drugą kadencję.

W latach 2016-2021 abp Gądecki był wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Włada biegle łaciną, greką i hebrajskim. Zna też włoski, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Jest autorem licznych publikacji naukowych. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny, Iwona Żurek

Logo PAPZamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama