„Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was”. Poznaj piękne cytaty o kapłaństwie

W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie sakramentu kapłaństwa.  Czym jest kapłaństwo? Przeczytaj cytaty o powołaniu i służbie Bogu. 

1.    „Kapłan, aby godnie piastował swoją godność i sprawował swój urząd, musi być w wybitnym stopniu oddany modlitwie. Kapłan o wiele żarliwiej niż inni winien być posłuszny nakazowi Chrystusa: trzeba się zawsze modlić” – św. Pius X.

2.    „Starajcie się okazywać wielki szacunek dla wszystkich pasterzy Kościoła, kaznodziejów i przewodników duchowych i przypatrz się, ilu ich jest na całym ziemskim globie” – św. o. Pio.

3.    „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy” – św. Jan Paweł II.

4.    „Prezbiter jest człowiekiem milczenia. Stale musi wsłuchiwać się w Boga. Prawdziwa duszpasterska i misyjna głębia może płynąć tylko z milczącej modlitwy. Bez milczenia kapłaństwo jest zniszczone. Prezbiter musi być w rękach Ducha Świętego. Jeśli oddali się od Ducha, będzie skazany na wykonywanie czysto ludzkiej pracy” – kard. Robert Sarah.

5.    „Jesteśmy eucharystycznymi kapłanami. Obserwuj kapłana odprawiającego Mszę Świętą, a będziesz mógł powiedzieć, jak traktuje on dusze w konfesjonale, jak posługuje chorym i ubogim, czy jest, czy też nie jest zainteresowany nawracaniem ludzi, czy bardziej chce zadowolić Pana Biskupa, czy raczej Pana Boga, jak skutecznie zaszczepia cierpliwość i pogodzenie się u tych, którzy cierpią, czy jest zarządcą, czy raczej pasterzem, czy kocha bogatych, czy raczej bogatych i biednych, czy wygłasza koniunkturalne kazania, czy raczej głosi słowa Chrystusa. Moralny rozkład kapłaństwa rozpoczyna się od braku żywej wiary w Boską Obecność i od tej samej wiary bierze też początek świętość kapłaństwa” – abp Fulton John Sheen.

6.    „Kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego” – św. Jan Maria Vianney.

7.    „Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam” – ks. Jan Twardowski.

8.    „Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was” – św. Jan Maria Vianney. 

9.    „Kapłaństwo sprawuje się na ziemi, należy jednak do rzeczy niebieskich” – św. Jan Chryzostom.

10.  „Módlmy się za kapłanów. Każdego dnia zauważamy, jak rzadcy są przyjaciele Jezusa. Zdaje mi się, że to rani Go najgłębiej” – św. Teresa z Lisieux.

11.    „Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan” – św. Jan Maria Vianney.

12.    „Kapłanom powierzono duchowe rodzenie i odnowienie przez chrzest. Przez nich oblekamy się w Chrystusa, zostajemy pogrzebani z Synem Bożym, i stajemy się członkami owej świętej Głowy. Dlatego kapłanów należy nie tylko poważać więcej niż władców i królów, z także czcić bardziej niż rodziców. Ci bowiem zrodzili nas z krwi i woli ciała, kapłani zaś są sprawcami naszego Bożego życia, owego szczęśliwego odrodzenia, wolności prawdziwej i synostwa przez łaskę” – św. Jan Chryzostom.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama