Kard. Nycz złożył rezygnację z urzędu arcybiskupa warszawskiego

Kard. Kazimierz Nycz złożył na ręce papieża Franciszka prośbę o przyjęcie rezygnacji z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Poinformował o tym podczas spotkania opłatkowego z duchowieństwem Archidiecezji Warszawskiej.

„Prośba o przyjęcie rezygnacji ma związek z ukończeniem w lutym 2025 roku wieku 75 lat, jednak została skierowana wcześniej, bez czekania na dokładną datę osiągnięcia wieku emerytalnego” – poinformował rzecznik archidiecezji warszawskiej, ks. Przemysław Śliwiński.

Ks. Kazimierz Nycz miał 38 lat gdy 4 czerwca 1988 r. przyjmował święcenia biskupie. Konsekracji na Wawelu przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Jako dewizę przyjął słowa: „Ex hominibus, pro hominibus” (Z ludu i dla ludu). Trwającą 35 lat posługę biskupią rozpoczął jako biskup pomocniczy krakowski, później kontynuował jako biskup koszalińsko-kołobrzeski, a od 2007 r. jako metropolita warszawski.

Kard. Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia w archidiecezji krakowskiej. Po święceniach 20 maja 1973 r w Kaniowie z rąk bp. Juliana Groblickiego pracował jako wikariusz w Jaworznie-Szczakowej i Raciborowicach. W 1981 r. ukończył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po studiach pracował w wydziale katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w Skawinie. Przez sześć lat wykładał katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT). W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego.

4 czerwca 1988 r. został konsekrowany na biskupa w katedrze na Wawelu. Był przez 16 lat biskupem pomocniczym krakowskim u boku kard. Franciszka Macharskiego. Stanowili oni faktycznie „duet” zarządzający archidiecezją krakowską, gdyż kard. Macharski nadawał kierunek, który był wcielany w życie przez biskupów pomocniczych, a przede wszystkim przez bp. Nycza. Bp Nycz odpowiadał też za organizację wszystkich papieskich pielgrzymek do Krakowa. 9 czerwca 2004 r. Jan Paweł II mianował biskupa Nycza ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ingres do katedry w Koszalinie nastąpił 7 sierpnia 2004 roku.

3 marca 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Ingres do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie miał miejsce w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007. W tym samym roku został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce niemających własnego biskupa.

20 października 2010 r. papież Benedykt XVI mianował go kardynałem. Ingres kardynalski do archikatedry warszawskiej odbył 25 grudnia 2010 r. Jego kościołem tytularnym w Rzymie jest bazylika świętych Sylwestra i Marcina w Monti.

W 2013 r. uczestniczył w konklawe, w którym wybrano papieża Franciszka. Kard. Nycz jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP. Przewodniczy Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W dykasteriach watykańskich jest członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa. W 2023 roku papież Franciszek mianował go członkiem watykańskiej Dykasterii Kultury i Edukacji. Funkcję tę pełni wraz z dwoma innymi polskimi hierarchami: metropolitą lubelskim abp. Stanisławem Budzikiem i biskupem pomocniczym kieleckim Marianem Florczykiem.

 

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama