Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami będą mogli pracować. Prezydent podpisał ustawę

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi bez ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie miało wpływu także pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa wprowadza także wyższą kwotę świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością.

„To rozwiązanie znacząco poprawia sytuację rodzin dotkniętych niepełnosprawnością” – piszą o zniesieniu zakazu pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy”.

Pozytywnie oceniają oni także objęcie zasiłkiem rodzin prowadzących działalność rolniczą oraz objęcie świadczeniem wszystkich chorych dzieci w rodzinie.

„Bardzo nas cieszy zwiększenie podmiotowości osób z niepełnosprawnością poprzez przyznanie świadczenia wspierającego bezpośrednio im, nie zaś opiekunom” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Wojciecha Ziębę i Magdalenę Guziak-Nowak.

Wskazują oni jednak, że wprowadzone rozwiązanie ma także wady – podstawową z nich jest zbyt wysoki próg dostępu do świadczenia wspierającego dla dorosłych.

„Sejm odrzucił postulowane przez nas – i całą stronę społeczną – poprawki o przyznaniu świadczenia wspierającego osobom, które uzyskały minimum 50 pkt. w skali określającej potrzebę wsparcia” – napisali przedstawiciele „STOP zakazowi pracy”. „Jeśli w praktyce okaże się, że taka konstrukcja przepisów jest niewystarczająca dla potrzebujących, będziemy o tym informować i dążyć do zmiany prawa” – zapowiedzieli.

Źródła: gov.pl, pro-life.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama