Diecezja bielsko-żywiecka: wspólnota Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody nie działa już w jedności z Kościołem

Wspólnota Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM) nie działa już w jedności z Kościołem diecezjalnym – poinformował biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel w oświadczeniu. Wszczął postępowanie kanoniczne wobec niektórych byłych członków zarządu SECiM z powodu zarzutów nadużyć duchowych, psychicznych i finansowych.

Ordynariusz bielsko-żywiecki zaznaczył, że uchwała kapituły stowarzyszenia Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM) podjęta 9 lutego 2024 r. dotycząca rozwiązania stowarzyszenia, jest „bezprawna" i dlatego jak zaznaczył - jest ona „nieważna".

W związku z faktem, że działalność stowarzyszenia jest ściśle związana z działalnością Wspólnoty SECiM, a członkowie Stowarzyszenia są jednocześnie wiodącymi członkami tej Wspólnoty, bp Pindel przekazał w oświadczeniu:

„Oświadczam, że Wspólnota nie działa już w jedności z Kościołem diecezji bielsko-ż˙ywieckiej i jej biskupem, dlatego na ten moment nie ma prawa określania się? mianem wspólnoty katolickiej.”

Zastrzegł, że deklaracje członków stowarzyszenia, iż „uznają decyzje biskupa oraz jego zwierzchnictwo, nie pokrywają się z podejmowanymi przez nich działaniami".

Jako przykład bp Pindel podał nieprzyjęcie przez kapitułę skutecznie mianowanego przez biskupa dyrektora Stowarzyszenia.

„Członkowie kapituły na zebraniu 9 lutego 2024 r. nakazali dyrektorowi oraz dwóm innym księżom należącym do zarządu opuścić zebranie i wyjść z pomieszczenia parafialnego, w którym odbywało się spotkanie, co wywołało zgorszenie wielu wiernych" - ocenił biskup.

Wyjaśnił, że w związku z rezygnacją mianowanego dyrektora z funkcji prowadzenia Wspólnoty, postanowił nie wyznaczać innego duchownego na jej asystenta kościelnego.

Nakazał także kapłanom diecezji bielsko-żywieckiej powstrzymanie się od podejmowania opieki duszpasterskiej nad grupą oraz nieudostępnianie jej jakichkolwiek pomieszczeń kościelnych.

„Wszystkim świeckim członkom kapituły zabraniam podejmowania jakiejkolwiek działalności ewangelizacyjnej i duszpasterskiej na terenie diecezji bielsko-żywieckiej" - oświadczył bp Pindel. Wzywam także te osoby do rezygnacji z jakichkolwiek innych funkcji kościelnych, które podejmują na terenie diecezji, zwłaszcza pełnienia roli animatorów, formatorów, moderatorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej".

 

Przekazał, że „na niektórych byłych członkach zarządu SECiM ciążą bardzo poważne zarzuty, które wskazała Stolica Apostolska". Wśród nich wskazał: „nadużycia duchowe i psychiczne wobec wielu byłych członków wspólnoty, w wyniku czego niektórzy z nich utracili wiarę albo potrzebowali specjalistycznej pomocy duchowej i psychologicznej (ponad 40 osób pokrzywdzonych zgłosiło się z prośbą o interwencję; nadużycia w zakresie zarzadzania majątkiem stowarzyszenia – m.in. mające miejsce wbrew statutowi i bez wiedzy biskupa pozbawienie stowarzyszenia majątku o znacznej wartości oraz także wielokrotne podejmowanie działań niezgodnych z innymi przepisami statutu".

Wobec osób, na których ciążą zarzuty, biskup bielsko-żywiecki polecił wszcząć postępowanie kanoniczne.

Przestrzegł także wiernych „przed uczestnictwem w jakichkolwiek aktywnościach tej grupy, ponieważ˙ działa ona bez aprobaty biskupa diecezji, a jej działania przynoszą szkodę Kościołowi i są źródłem zgorszenia".

Biskup wezwał także członków stowarzyszenia do opamiętania się, uznania bezprawności podjętej uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i nominacji ks. Przemysława Guziora na jego dyrektora oraz zaprzestania działań destrukcyjnych i zwrotu majątku prawowitemu właścicielowi – czyli stowarzyszeniu SECiM.

Osoby chcące kontynuować swoją formację ewangelizacyjno-modlitewną w jedności z Kościołem zaprosił do Wspólnoty, której opiekunem jest ks. Przemysław Guzior. Przekazał, że działa ona w parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej.

 

Autor: Magdalena Gronek

Logo PAPZamieszczone na stronach internetowych portalu https://opoka.org.pl/ i https://opoka.news materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Opoka na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama