Konfederacja o projekcie TK: lekarstwo gorsze niż choroba

Projekty ustaw dotyczące Trybunału Konstytucyjnego wnoszą chaos, bezprawie i dyktat jednej strony sporu politycznego; lekarstwo gorsze niż choroba – ocenił w podczas debaty w Sejmie poseł Michał Wawer (Konfederacja). Wnioskował też o odrzucenie tych projektów w pierwszym czytaniu.

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie przedłożonych przez rządzącą większość dwóch projektów dotyczących TK – jeden to projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, drugi zawiera przepisy wprowadzające do tej ustawy. Zgodnie z nimi m.in. wyroki wydane w składach, w których zasiadała osoba nieuprawniona, są nieważne; szersze kompetencje miałoby natomiast uzyskać zgromadzenie sędziów TK.

Wawer ocenił, że nie ma dzisiaj funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego. „Mając to w pamięci trzeba też jasno powiedzieć, że to, co proponujecie zrobić tymi projektami ustaw, to jest lekarstwo gorsze niż choroba, która ma być przez to lekarstwo wyleczona” – powiedział poseł Konfederacji, zwracając się do polityków koalicji rządzącej.

Według niego, „sam pomysł, żeby ustawą uchylać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest w jasny, oczywisty sposób całkowicie nielegalne”. Ale – jak mówił Wawer – „najbardziej oczywista sprzeczność istnieje pomiędzy tymi ustawami, nad którymi dziś debatujemy, a projektem zmiany konstytucji”.

Poseł zwrócił uwagę, że „w obu projektach jest mowa, że wybór sędziów TK ma być dokonywany większością 3/5 Sejmu”, a jeżeli nie uda się dokonać wyboru tą większością 3/5, to sędzia TK, ten poprzedni, pozostaje na swoim stanowisku do czasu aż tego wyboru nowego sędziego uda się dokonać. „Czyli kadencja sędziego TK może być w drodze obstrukcji sejmowej wydłużana w nieskończoność. To jest rozwiązanie głęboko błędne, antydemokratyczne” – zaznaczył poseł Konfederacji.

Natomiast – jak dodał – „poprawka do konstytucji ma inne rozwiązania”. „Mianowicie jeżeli nie da się wybrać sędziego większością 3/5, to Sejm w tym momencie może wybrać bezwzględną większością, czyli po prostu siłami koalicji rządzącej. I to jest również błędne rozwiązanie i głęboko antydemokratyczne” – ocenił poseł Konfederacji.

„Tak, PiS zniszczył TK i politycy PiS-u powinni być rozliczeni z tego, co zrobili z polskim sądownictwem, a błędy które popełnili powinny być jak najszybszej naprawione. Natomiast ten projekt ustawy nie jest drogą do tego” – podkreślił Wawer. „To, co dostaliśmy w tych dwóch projektach ustaw, które dzisiaj analizuje to chaos, bezprawie, dyktat jednej strony sporo politycznego. Lekarstwo gorsze niż choroba” – dodał polityk Konfederacji, wnioskując o odrzucenie obu projektów w pierwszym czytaniu.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama