Sprzeciw wobec planowej demoralizacji dzieci i młodzieży w szkołach

Pakiet rozwiązań ogłoszonych przez min. Leszczynę „Bezpieczna, świadoma Ja” nie ma wiele wspólnego z faktycznym bezpieczeństwem i świadomością. Jest wynikiem politycznych kalkulacji i narusza prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, promując antykoncepcję „awaryjną” i aborcję. Wprowadzający te pomysły nie liczą się z poważnymi konsekwencjami, jaki przyniesie to dla dzieci i młodzieży.

Konsekwencje te mają wymiar zdrowotny, moralny i społeczny. Projektowane działania stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, a ostatecznie doprowadzą do pogłębienia kryzysu demograficznego społeczeństwa.

Dlatego list otwarty w tej sprawie, zawierający kategoryczny sprzeciw wobec wspomnianych postulatów, podpisało wiele organizacji prorodzinnych m.in. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Fundacja Małych Stópek czy Fundacja „Głos dla Życia”. Teraz czas na rodziców, nauczycieli, wychowawców – abyśmy stanęli w obronie naszych wartości i przyszłości polskich dzieci.

Apelujemy do Minister Edukacji Barbary Nowackiej o odrzucenie zapowiedzianych planów i nie wprowadzanie w polskich szkołach edukacji seksualnej typu „B” (opartej na przesłankach biologicznych, ignorującej złożony psycho-społeczny charakter ludzkiej seksualności), która będzie szkodliwa dla naszej młodzieży. Link do petycji: www.pro-life.pl/petycja

Nasz głos ma znaczenie, dlatego warto podpisać petycję samemu i zachęcać do udziału w akcji swoich bliskich, przyjaciół i znajomych.

Hasło wielkiego hetmana Jana Zamoyskiego „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” pozostaje zawsze w mocy. Jeśli nie chcemy permisywnego społeczeństwa, w którym seksualność nie wiąże się z odpowiedzialnością i wzajemną troską o siebie, a traktowana jest tylko zabawowo, powinniśmy działać dzisiaj, a nie czekać na skutki motywowanych ideologicznie decyzji rządu.

Razem możemy zadbać o to, aby nasze szkoły pozostały miejscem bezpiecznym i odpowiednio przygotowującym młode pokolenie do życia w dorosłym świecie.

Sprzeciw wobec planowej demoralizacji dzieci i młodzieży w szkołach  

 

 

Godło i barwy RPProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

« 1 »

reklama

reklama

reklama