Papieskie przesłanie do Aborygenów

Papież Franciszek wyraził „duchową bliskość” z australijskimi Aborygenami oraz „głęboki szacunek” dla ich „odwiecznego dziedzictwa kulturowego”, ukazującego geniusz i godność tego ludu.

Nie można dopuścić do tego, by zanikła kultura australijskich Aborygenów. Papież Franciszek pisze o tym w specjalnym przesłaniu z okazji 30. rocznicy historycznej wizyty Jana Pawła II w 1986 r. w Alice Springs. Papież Polak spotkał się wówczas z pierwotną ludnością północnej Australii.

Franciszek przypomniał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane wówczas do Aborygenów: „Nie myślcie, że wasze dary są warte tak mało, iż nie musicie już troszczyć się o ich zachowanie. Dzielcie się nimi nawzajem i uczcie ich swoich dzieci. Wasze pieśni, opowieści, obrazy, wasze tańce, języki nigdy nie mogą ulec zatraceniu”.  „Kiedy dzielicie szlachetne tradycje waszej wspólnoty, świadczycie również o sile Ewangelii, zdolnej do udoskonalenia i oczyszczenia każdego społeczeństwa. W ten sposób wypełnia się święta wola Boża” - napisał Franciszek w swym przesłaniu. Podkreślił przy tym, że Ewangelia mówi wszystkimi językami oraz docenia i obejmuje wszystkie kultury.

bz/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama