Sydney: adwentowa modlitwa z migrantami

Pierwsza Niedziela Adwentu zgromadziła w katedrze w Sydney wiernych, którzy w Australii znaleźli swój drugi dom.

Do wspólnej modlitwy rozpoczynającej czas Adwentu włączyli się przedstawiciele blisko 40 narodowości z Europy, Ameryki Południowej, Afryki i wysp Oceanii, w tym grupa miejscowej Polonii.

Msza była okazją do wielbienia Boga za wielokulturowy charakter Kościoła w Australii, ciągle ubogacanego doświadczeniem wiary i tradycjami chrześcijan z najodleglejszych zakątków świata. Szczególny akcent liturgii stanowiła modlitwa za emigrantów, uchodźców, prześladowanych za wiarę, ofiary handlu ludźmi i niewolnictwa.

Do liturgii z imigrantami włączył się przebywający w Sydney, a wygnany z własnej diecezji w 2014 r. syryjskokatolicki arcybiskup Mosulu Yohanna Petros Mouche.

Niedzielna Msza została ubogacona poprzez elementy wywodzące się z chrześcijańskich zwyczajów m.in. mieszkańców Wysp Tonga i Samoa, Sudanu, Sri Lanki czy Filipin.

K. Żyłczyński TChr, Sydney/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama