Parlament Europejski o szkodliwych dla dzieci treściach w mediach

W Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja na temat zagrożenia dzieci przez pornografię i przemoc.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE), która zorganizowała to wydarzenie, wezwała w ten sposób europosłów do zdecydowanej ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w mediach. Termin 8 lutego wybrano ze względu na planowaną na najbliższy czas nowelizację dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Aktualnie przygotowywana przez Parlament Europejski rewizja aktu prawnego jest niezbędna ze względu na nowe wyzwania, jakie stawia ciągły rozwój w sektorze mediów, a szczególnie audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Jednakże w proponowanej nowelizacji ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami nie ulega poprawie; wręcz przeciwnie, obecny projekt poważnie osłabia ochronę dzieci. Eurodeputowanych wezwano więc do podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej małoletnich przed wpływem, jaki mógłby szkodzić ich integralności oraz rozwojowi fizycznemu, psychicznemu czy moralnemu. Wzmocnienie wysokich standardów ochrony przed pornografią i przemocą ma istotny wpływ nie tylko na dzieci, ale również na rodziny i społeczeństwo, gdyż szkodliwość pornografii nie ogranicza się jedynie do uszczerbku zdrowotnego czy moralnego, ale wiąże się z przemocą, prostytucją i handlem ludźmi.

I. Nockiewicz, COMECE, Bruksela / rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama