Trwa najważniejsze europejskie spotkanie przed przyszłorocznym synodem o młodzieży

W Barcelonie trwa sympozjum Rady Konferencji Episkopatów Europy o towarzyszeniu młodym.

To najważniejsze spotkanie poświęcone młodzieży, jakie poprzedza ogłoszony przez papieża synod, a zarazem ważna odpowiedź na wyzwania współczesnej Europy – mówią uczestnicy i organizatorzy trwającego w Barcelonie sympozjum Rady Konferencji Episkopatów Europy o towarzyszeniu młodym. W czterodniowych obradach biorą udział duchowni i świeccy przedstawiciele 37 konferencji episkopatów oraz wspólnot, którzy na co dzień pracują z młodzieżą.

„Szedł z nimi (Łk 24,15). Towarzyszyć młodzieży, by w wolności odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa” - to hasło największego dotąd sympozjum członków i współpracowników konferencji episkopatów Europy i zarazem największe spotkanie europejskich ekspertów ds. pracy duszpasterskiej z młodzieżą. To ważny i konkretny etap przygotowań do przyszłorocznego synodu o młodzieży, tym bardziej, że sympozjum zostało zaplanowane zanim papież Franciszek ogłosił synod, co świadczy o wspólnych intuicjach Kościoła. „To potwierdzeniem, że europejska potrzeba mówienia o tym temacie zbiega się z myślą Ojca Świętego. Mamy nadzieję, że nasze dyskusje pomogą biskupom przygotowującym synod” - mówi wicesekretarz CCEE ks. Michel Remery.

Uczestnicy i organizatorzy sympozjum podkreślają, że towarzyszenie młodzieży jest dziś jednym z priorytetów Kościoła i współczesnego społeczeństwa. Mówił o tym m.in. wiceprzewodniczący CCEE kard. Vincent Nichols, podkreślając, że z jednej strony sympozjum rozpoczyna się w przeddzień uruchomienia procedury Brexitu, z drugiej natomiast Europa nie ogranicza się jedynie do Unii Europejskiej, a na terenie całego kontynentu mieszka wielu młodych ludzi zmagających się z wyzwaniami codzienności.

„Te wyzwania, wobec których stają młodzi ludzie, są ogromne. Nie chodzi jedynie o ludzi, którzy przemierzają Europę. Chodzi też o ponad 30 tys. opuszczonych dzieci, które stają się ofiarami handlu ludźmi w Europie (…) To są pytania egzystencjalne. Nie udajemy, że Ewangelia daje na te pytania polityczne odpowiedzi, ale jesteśmy przekonani, że musimy budować na solidnej skale, którą powinna być osoba Jezusa i Jego przesłanie” - mówił przewodniczący Konferencji Anglii i Walii.

Przypominał, że młodzież potrzebuje towarzyszenia Kościoła, polegającego przede wszystkim na słuchaniu i próbie zrozumienia, jak wygląda świat widziany oczami młodego człowieka. Dodał też, że entuzjazm i świeże spojrzenie młodego pokolenia na otaczającą go rzeczywistość mogą pomóc w znajdowaniu nowych form głoszenia Ewangelii.

Ważną rolę młodych ludzi w procesie ewangelizacji podkreślił też Ojciec Święty, w imieniu którego przesłanie do uczestników spotkania skierował papieski sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.

„Ojciec Święty zachęca was do podjęcia refleksji nad wyzwaniami ewangelizacji i towarzyszenia młodym, aby poprzez dialog i spotkanie i jako żywe członki rodziny Chrystusa, młodzi ludzie byli przekonującymi głosicielami radości Ewangelii na wszystkich płaszczyznach” - napisał kardynał.

Barcelońskie spotkanie nie ma charakteru teoretycznej debaty. Jak podkreślają gospodarze spotkania, 275 uczestników, świeckich i duchownych to eksperci, którzy na co dzień pracują z młodymi i koordynują działania duszpasterstwa młodych w swoich krajach i międzynarodowych wspólnotach. Także sam program sympozjum obejmuje trzy ważne obszary tematyczne, które pozwolą na podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i wyznaczenie wspólnych kierunków dalszego towarzyszenia młodym.

Wtorkowa sesja była poświęcona była osobie młodego człowieka, któremu Kościół chce towarzyszyć. Ten pogłębił wiceprzewodniczący CCEE abp Marek Jędraszewski, którego wykład zatytułowany „Jezus w drodze do Emaus – towarzyszenie w Europie dzisiaj” wprowadził uczestników w temat całego sympozjum. W swoim wystąpieniu podkreślał, że towarzyszenie młodzieży ma być jasną odpowiedzią na konkretne kryzysy, z jakimi boryka się dziś kontynent europejski.

„Dla tego, kto towarzyszy młodemu człowiekowi w odkrywaniu jego osobistej wielkości i osobistej godności, nie ma bardziej szlachetnego i wzniosłego osiągnięcia niż doprowadzić go do Chrystusa. Sprawić, by jego oczy, dotąd w pewien sposób niezdolne do widzenia, zobaczyły zupełnie nowe perspektywy życia codziennego i wiecznego, otworzyły się na drogę autentycznych radości i szczęścia” - mówił metropolita krakowski.

W środę uczestnicy będą zastanawiać się nad sposobami towarzyszenia i osobami, którym powierza się to zadanie. Czwartek będzie dniem wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy przygotowując się do udziału w sympozjum nie tylko zbierali praktyki duszpasterskie ze swoich krajów, ale też rozmawiali z młodzieżą o ich oczekiwaniach względem Kościoła.

Ważnym elementem spotkania będzie czwartkowy tzw. „rynek dobrych praktyk” - przestrzeń, w której przedstawiciele poszczególnych episkopatów i wspólnot będą prezentowali swoje projekty i metody pracy duszpasterskiej. Znajdzie się wśród nich m.in. projekt szkoły miłosierdzia „Abram”, prowadzonej przez międzynarodową Wspólnotę Emmanuel, publikacja „Tweetując z Bogiem”, dostępna w całej Europie, inicjatywa szkolnych przestrzeni modlitwy, podjęta na Malcie i projekt młodzieżowej szkoły modlitwy z Francji. Polskie propozycje będzie prezentował bp Damian Bryl, jeden z polskich delegatów biorących udział w sympozjum.

„Chcemy podzielić się doświadczeniem niedzielnej Mszy św., która w naszych duszpasterstwach, zwłaszcza akademickich, jest bardzo dobrze przygotowana. To jest coś, do czego chcemy zaprosić innych. Chcemy też pokazać wartość duszpasterstwa osób niepełnosprawnych, a także szkoły katolickie i przykłady tego, w jaki sposób doświadczenie wiary jest wyrażane przez kulturę” - mówił w rozmowie z KAI bp Bryl, zaznaczając, że ważnym elementem wymiany doświadczeń są też liczne dyskusje i spotkania w przerwach oficjalnego programu sympozjum.

Sympozjum zatytułowane: "Szedł z nimi (Łk 24,15). Towarzyszenie młodym, by w wolności odpowiadali na wołanie Chrystusa" trwa w Barcelonie w dniach 28-31 marca. Jego organizatorami są Rada Konferencji Episkopatów Europy wspólnie z Konferencją Episkopatu Hiszpanii i Archidiecezją Barcelony. Biorą w nim udział biskupi, księża i świeccy z 37 europejskich konferencji episkopatów i międzynarodowych wspólnot, m.in. Chemin Neuf, Emmanuel, Focolare i Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich – w sumie 275 osób.

abd (KAI) / Barcelona

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao