Łotwa: stały diakon archidiecezji ryskiej

Archidiecezja ryska ma nowego diakona. Nie byłoby to może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że został nim mąż i ojciec wielodzietnej rodziny. Święcenia diakona odbyły się 18 czerwca i są precedensem dla Kościoła na Łotwie.

Diakon Dainis Stikuts jest z zawodu ekonomistą i pracuje w łotewskim ministerstwie finansów. Jednocześnie jest od lat zaangażowany w życie Kościoła, zwłaszcza w formację i apostolat świeckich. W marcu został ustanowiony nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii.

Uroczystość święceń diakonatu odbyła się w ryskiej katedrze św. Jakuba. Udzielając ich abp Zbigniew Stankiewicz przypomniał nauczanie Soboru Watykańskiego II odnawiającego w Kościele łacińskim diakonat stały oraz wyjaśnił istotę tej posługi we wspólnocie wiernych.

Z jednej strony jest to znacząca pomoc w duszpasterstwie, zwłaszcza przy braku kapłanów; z drugiej strony właściwą posługą diakona jest troska o ubogich i potrzebujących oraz dbałość o materialne dobra Kościoła. Zawodowe i duchowe kwalifikacje nowego diakona z pewnością wychodzą naprzeciw tym zadaniom.

T. Cieślak SJ, Ryga/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama