Moskwa: międzynarodowa konferencja o polityce wsch. Watykanu

W Moskwie odbyła się konferencja naukowa o polityce wschodniej Watykanu w latach 1958-78. Zorganizowały ją: Papieski Komitet Nauk Historycznych, Rosyjska Akademia Nauk oraz moskiewski patriarchat.

W dwudniowej konferencji udział wzięli specjaliści z Rosji, Francji, Włoch, Słowacji, Łotwy i Finlandii. Gościem honorowym konferencji był nuncjusz apostolski w Rosji abp Celestino Migliore.

Historia stosunków watykańsko-sowieckich sięga połowy lat czterdziestych, kiedy można doszukiwać się początków wschodniej polityki Watykanu. Otwarcie papieży Jana XXIII i Pawła VI na kontakty z władzami ZSRR skutkowały kontaktami tego pierwszego z Nikitą Chruszczowem i decyzją prezydium KC KPZR o wysłaniu na obrady Soboru Watykańskiego II oficjalnego obserwatora Patriarchatu Moskiewskiego.

Bardzo ciekawy wykład Wadima Wołobukiewa z RAN opisywał lękową reakcję sowieckiego MSZ na wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Na Kremlu obawiano się jego starań o rozwój i umocnienie katolicyzmu w Europie Wschodniej oraz zaangażowanie w obronę praw człowieka na terenie podległym ZSRR. Prawosławny naukowiec Borys Filipow przedstawił różnice w spojrzeniu na ZSRR Pawła VI i prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który bywając w Watykanie wyjaśniał istotę i rolę komunizmu jako ideologii już wtedy przestarzałej, nie potrafiącej zbudować ateistycznego społeczeństwa.

Historyk Alieksiej Judin opowiedział o zmianach w pojmowaniu rosyjskiego apostolatu pierwotnie opartego na filozofii Władymira Sołowiowa.

W piątek konferencja zakończyła obrady.

W. Raiter, Moskwa/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama