Kanada: biskupi zaniepokojeni prawem opartym na ideologii gender

„Własnego rodzaju seksualnego nie da się oddzielić od płci biologicznej ani po prostu go wybrać” – stwierdziła Konferencja Episkopatu Kanady.

W specjalnej nocie odniosła się krytycznie do nowego prawa C-16, przyjętego przez parlament tego kraju, które uznaje za karalną dyskryminację ze względu na tożsamość płciową i jej wyrażanie. Ma ono chronić wszelkie tego typu grupy, jak np. transseksualistów.

Biskupi zaznaczyli, że dla Kościoła każdy człowiek i każda grupa osób ma wrodzoną godność, której nie można zaprzeczyć. Z tego powodu nie można zgodzić się na prześladowanie kogokolwiek czy na stosowanie wobec niego przemocy. Jednakże teorie ideologii gender, zaimplementowane w nowej ustawie, według których można wybrać sobie płeć bez uwzględniania własnej biologiczności, sprzeciwiają się zarówno prawu naturalnemu, jak i nauce Kościoła. Kanadyjscy hierarchowie obawiają się ponadto, że wprowadzone przepisy mogą zaszkodzić wolności słowa, zgromadzeń i religii. Dlatego wezwali katolików oraz wszystkich ludzi dobrej woli „do obrony tych swobód i koncepcji godności ludzkiej, na jakiej one się opierają”.

tm/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao