Francja: parafie przechodzą nawrócenie ekologiczne

Francuskie kościoły przechodzą nawrócenie ekologiczne, postulowane przez papieża Franciszka w encyklice „Laudato si’”. 16 września odbędzie się krajowy dzień „zielonych kościołów”.

Inicjatywa ta ma charakter ekumeniczny. Promują ją wspólnie: katolicka Konferencja Biskupów Francji, Federacja Protestancka Francji, Zgromadzenie Biskupów Prawosławnych Francji oraz Rada Kościołów Chrześcijańskich we Francji. Martin Kopp, koordynator grupy roboczej nt. Klimatu w łonie Federacji Protestanckiej Francji tłumaczy, że projekt ten ma na celu „nawrócenie ekologiczne” w „harmonii ekumenicznej”.

W rozmowie z katolickim dziennikiem „La Croix” Kopp wskazuje, że znak „Zielony kościół” ma pomóc parafiom w dokonaniu i pogłębieniu swego nawrócenia ekologicznego. Wyraża się ono w konkretny sposób: jak odnowić prezbiterium używając jak najmniej energii elektrycznej, jak stworzyć parafialny ogródek warzywny czy jak stosować odniesienia do ochrony stworzenia w homiliach.

W dniu 16 września zostanie również zainaugurowany znak „Zielony kościół”, który będzie mogła zdobyć każda parafia.

Aby uzyskać znak „Zielony kościół”, trzeba najpierw dokonać „ eko-diagnozy”, wypełniając w internecie kwestionariusz dotyczący pięciu dziedzin: liturgia i katecheza, budynki, (ewentualne) tereny należące do parafii, zaangażowanie wspólnotowe i globalne oraz styl życia. Na podstawie wyników ankiety, kościołowi będzie przyznany odpowiedni poziom nawrócenia ekologicznego. Aby otrzymać, a następnie zachować znak „Zielony kościół”, trzeba będzie przez rok dokonać postępu w jednej z tych pięciu dziedzin. Pomocą służyć będą wskazówki umieszczone na stronie internetowej inicjatywy (np. jak segregować śmieci w parafii).

Od połowy maja br. w dziesięciu parafiach wiejskich i miejskich trwa program pilotażowy tej inicjatywy, która będzie zaproponowana wszystkim parafiom różnych wyznań w połowie sierpnia.

Wyjaśniając motywy tego zaangażowania, Kopp przypomina oenzetowską konferencję klimatyczną COP-21 w Paryżu w 2015 r., a także inicjatywy kościelne już istniejące w różnych krajach: eko-kościoły w Wielkiej Brytanii, znak „Zielony kogut” w Niemczech, „zielone kościoły” w Kanadzie czy „zielone parafie” w Norwegii.

Koordynator ma nadzieję, że projekt potrwa 20-30 lat. Podaje przykład Szkocji, gdzie początkowo do akcji włączyło się tylko 20 parafii, a obecnie jest ich już pond 300. Przyznaje też, że po stronie katolickiej doszło do podniesienia świadomości ekologicznej - zauważalny jest „efekt «Laudato si’»”. Ma nadzieję, że inicjatywa ta ożywi życie parafii i przyczyni się do wcielenia w życie teologii stworzenia. - Można ją nazwać „ekumenizmem dla sprawy” - dodaje Kopp.

pb (KAI/la-croix.com) / Paryż

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama