Chile: pomoc państwa w odbudowie kościołów

Rząd Chile pomoże w odbudowie miejsc kultu spalonych przez Indian w regionie Araukanii.

Odnośną umowę władze podpisały z Kościołem katolickim, jednak obejmuje ona również wspólnoty protestanckie. Podpalenia budynków sakralnych są w ostatnim czasie plagą na południu Chile. Dokonują ich członkowie plemienia Mapuczy, którzy w ten kuriozalny sposób protestują przeciw odbieraniu im ziemi przez przedsiębiorstwa rolne i leśne. W swojej walce nie cofają się oni także przed zabójstwami, mimo wielokrotnych apeli Kościoła o stosowanie pokojowych form dochodzenia sprawiedliwości.

Oblicza się, że do tej pory spłonęły tam 22 budynki sakralne.

tc/efe

« 1 »

reklama

reklama

reklama