Erytrea: co się dzieje z patriarchą?

Organizacja broniąca swobód religijnych Christian Solidarity Worldwide (CSW) alarmuje w sprawie losu prawowitego patriarchy Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

Od 10 lat władze Erytrei przetrzymują Abunę Antoniosa w areszcie domowym, bez możliwości kontaktu z otoczeniem.

Ostatni raz widziano go 16 lipca, kiedy to prawdopodobnie pod międzynarodowym naciskiem służba bezpieczeństwa pozwoliła mu się pokazać na chwilę w katedrze w Asmarze. Choć zaczęto wówczas spekulować o możliwości uwolnienia hierarchy, władze nie tylko odwiozły go ponownie do aresztu domowego, ale wkrótce zmieniły jego miejsce uwięzienia na lepiej strzeżone.

Abuna Antonios został w styczniu 2007 r. siłą zdjęty ze stanowiska patriarchy przez erytrejskie władze, zatrzymany w areszcie domowym i zastąpiony wygodniejszym dla reżimu duchownym. Ostatnie pojawienie się patriarchy było prawdopodobnie polityczną grą, obliczoną także na wywołanie jakiegoś efektu wśród wiernych podzielonego Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego. 

Christian Solidarity Worldwide apeluje o modlitwę w intencji 90-letniego patriarchy oraz wzywa wspólnotę międzynarodową do działań na rzecz uwolnienia sędziwego hierarchy.

tc/rv, icn

« 1 »

reklama

reklama

reklama