Apel biskupów świata przed szczytem klimatycznym w Katowicach

Biskupi z różnych stron świata podpisali dziś w Rzymie Deklarację Kontynentalnych Konferencji Episkopatów wzywającą rządy państw do „podjęcia ambitnych i natychmiastowych działań, by przeciwstawić się i przezwyciężyć niszczące skutki kryzysu klimatycznego”.

Apel został wystosowany przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24, jaki odbędzie w Katowicach.

Oprócz zatrzymania wzrostu ocieplenia klimatycznego poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, biskupi wzywają do zrównoważonego stylu życia, poszanowania rdzennych ludów, zmian w paradygmacie finansowym zgodnych ze światowymi porozumieniami klimatycznymi, transformacji sektora energetycznego przez położenie kresu epoce paliw kopalnych i przejście do energii odnawialnej, zapewnienie wszystkim ludziom zdrowej żywności i promocję rolnictwa ekologicznego. W apelu zawarte jest także wezwanie do sprawiedliwego podziału zasobów naturalnych, a także do wywiązywania się państw z podjętych wcześniej zobowiązań finansowych na rzecz ochrony klimatu.

Deklarację podpisali przewodniczący: Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco, Federacji Konferencji Biskupów Azji (FABC) kard. Oswald Gracias, Federacji Konferencji Biskupów Katolickich Oceanii (FCBCO) abp Peter Loy Chong, Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) abp Jean-Claude Hollerich, Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SECAM) abp Gabriel Mbilingi oraz Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej (CELAM) kard. Rubena Salazara Gomeza. Brakuje podpisu przedstawicieli episkopatów Ameryki Północnej.

Deklarację wsparły też: sieć katolickich organizacji pomocy w rozwoju CIDSE, Caritas Internationalis i Światowy Ruch Katolicki na rzecz Klimatu.

24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) odbędzie się w Katowicach w dniach 3–14 grudnia br. 

pb (KAI/ACI) / Watykan

« 1 »

reklama

reklama