Brazylia: pierwszy kapłan Indianin z plemienia Baniwa

W brazylijskiej Amazonii wyświęcono pierwszego kapłana Indianina, wywodzącego się ze szczepu Baniwa. Został on kapłanem diecezji São Gabriel da Cachoeira, znajdującej się na pograniczu Brazylii, Kolumbii i Wenezueli.

90 proc. wiernych diecezji São Gabriel da Cachoeira, położonej w stanie Amazonas, to Indianie należący do 23 szczepów i posługujących się 18 językami.

Osoby świeckie, zakonne i księża pełniący posługę ewangelizacyjną w Amazonii, ze względu na występującą różnorodność, napotykają w swojej misji największe trudności w adaptacji do tamtejszej rzeczywistości. Dlatego też udział tubylców w misji ewangelizacyjnej jest czymś zasadniczym i nie do przecenienia. Misjonarze tubylcy mają dobre rozeznanie tamtejszych ludów, ich mentalności, języków, a także całego bogactwa ich kultur i zwyczajów. Stąd też ich praca apostolska przynosi dostrzegalne owoce.

Neoprezbiter ks. Geraldo Baniwa, jak jest popularnie nazywany - po przyjęciu święceń kapłańskich we wspólnocie Assunção do Içana - wyznał, że „być księdzem, przyjąć sakrament kapłaństwa, to czynić Jezusa obecnym w codziennym życiu!”. Według niego duszpasterz jest jeszcze jednym we wspólnocie, a nie tym, który decyduje czy rządzi. Indianin ks. Geraldo Baniwa będzie pełnił misję apostolską w parafii swojego pochodzenia, wśród swoich krewnych. Jest to wspólnota Araripirá Cachoeira usytuowana w regionie położonym przy granicy z Kolumbią. Nowy duszpasterz wywodzący się ze szczepu Baniwa, chce być pełną obecnością Boga wśród swoich pobratymców.

Miejscowi katechiści podkreślają, że obecność we wspólnocie kapłana wywodzącego się spośród nich, to szczególny aspekt, który w sposób decydujący wesprze i wpłynie na przyszłość prowadzonej akcji misyjnej.

ks. Z. Malczewski, Brazylia

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao