Komunikat po spotkaniu Biskupów z Europy Środkowej i Wschodniej

Istnieje pilna potrzeba powstrzymania ucieczki młodych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Zachód, a także zmniejszenia różnic w średnich zarobkach między obu tymi częściami naszego kontynentu. Należy również nadal pomagać migrantom i odrzucić Konwencję Stambulską.

Zaapelowali o to we wspólnym komunikacie biskupi 9 krajów wschodnio- i środkowoeuropejskich, którzy 6 i 7 września obradowali w Bratysławie. Konferencję Episkopatu Polski, reprezentował tam jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki. Spotkanie zorganizowała Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Przedstawiciele episkopatów Słowacji, Czech, Polski, Węgier, Chorwacji, Ukrainy, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Międzynarodowej Konferencji św. Cyryla i Metodego wraz z Prezydencją CCEE zebrali się w Bratysławie 6 i 7 września 2018. Uczestnicy spotkania, w obecności nuncjusza apostolskiego na Słowacji, odprawili Mszę św. w katedrze św. Marcina pod przewodnictwem kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącego CCEE.

Publikujemy pełną treść Komunikatu:

Przedstawiciele episkopatów Słowacji, Czech, Polski, Węgier, Chorwacji, Ukrainy, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Międzynarodowej Konferencji św. Cyryla i Metodego wraz z Prezydencją CCEE zebrali się w Bratysławie 6 i 7 września 2018. Uczestnicy spotkania, w obecności nuncjusza apostolskiego na Słowacji, odprawili Mszę św. w katedrze św. Marcina pod przewodnictwem kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącego CCEE.

Celem pogłębienia różnych kwestii dotyczących misji Kościoła w obecnych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych Europy Środkowej i Wschodniej, omówiono następujące problemy:

W minionych latach diecezje tego regionu przeprowadziły różne działania – takie jak zbiórka zorganizowana w 2017 r. na rzecz ofiar wojen na Bliskim Wschodzie – i przyczyniają się do odbudowy domów, szpitali, szkół i całych wiosek, aby umożliwić powrót uchodźców do swoich ojczyzn. Organy Kościoła katolickiego udzieliły również cennej pomocy uchodźcom i migrantom przekraczającym terytorium swoich krajów.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej zostały negatywnie dotknięte exodusem ludzi młodych. Nie można ignorować faktu, że główną przyczyną tego zjawiska jest to, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat kraje Europy Środkowej i Wschodniej, pomimo swej przynależności do świata zachodniego, nie zostały jeszcze zintegrowane jako równi partnerzy – a różnice w średnich zarobkach między krajami Europejskiego Zachodu a krajami Europy Środkowej i Wschodniej są nadal ogromne. Konieczne będzie zatem znalezienie innego sposobu integracji tych krajów ze światem zachodnim: sposobu, który zapewni równą godność tych krajów i ich obywateli.

Biskupi zwracają się także do rządów swoich państw, prosząc je o poświęcenie większej uwagi reformie edukacji, a także młodym ludziom, którzy często opuszczają swój kraj z powodu złych warunków społecznych, szukając pracy za granicą, gdzie mogą znaleźć lepsze warunki socjalne dla małżeństwa i rodziny. Biskupi mają nadzieję, że najbliższy Synod Biskupów na temat młodzieży i duszpasterstwa powołań przyniesie wiele pożytecznych impulsów dla życia Kościoła.

Społeczeństwo, w którym wiele osób ulega konsumpcjonizmowi, coraz częściej staje w obliczu zagrożenia bycia niesprawiedliwymi wobec tych, którzy – w duchu dzisiejszej mentalności – wydają się bezużyteczni, ponieważ nie są zdolni, by produkować. Społeczeństwo nie może usuwać swoich członków tylko dlatego, że nie są w stanie zapewnić wydajności. Biskupi apelują do przedstawicieli życia publicznego o zapewnienie odpowiednich warunków dla tych, którzy zajmują się chorymi, osobami starszymi i ludźmi na obrzeżach społeczeństwa. Należy dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić tym ludziom godne życie, pomimo ich ograniczeń, i sprawić, by społeczeństwo postrzegało ich jako równych członków. Aby poprawić wszystkie te obszary, konieczne jest jednak sprawiedliwe traktowanie krajów Europy Środkowej i Wschodniej w stosunkach gospodarczych świata zachodniego.

Europa zmieniła się diametralnie po upadku żelaznej kurtyny. Wolność odzyskana przez narody Europy Środkowej i Wschodniej jest powodem do radości. Jednocześnie biskupi zdają sobie sprawę, że wielu obywateli ich krajów doświadcza wielkiej niepewności. Kryzys migracyjny pokazał, że nie jest łatwo przezwyciężyć różnice mentalne i kulturowe istniejące między Wschodem a Zachodem. Biskupi zauważają jednak, że są zobowiązani do współpracy. Nie można być obojętnym wobec osób, które  poszukując lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin,znajdują się w sytuacjach zagrażających życiu lub cierpią niedostatek i głód. Musimy uczynić wszystko, aby pomóc krajom ich pochodzenia, żeby rozwiązać problemy powodujące migrację.

Biskupi są również zaniepokojeni rozprzestrzenianiem ideologii gender, kryjącej się także w dobrze znanej Konwencji Stambulskiej. Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Europie powrócić do jej naturalnych i chrześcijańskich korzeni. Jej instytucje, w tym sądy, powinny szanować autonomię krajów Europy Środkowej i Wschodniej w sferze kultury i etyki. Ponadnarodowe decyzje, które narzucają, niekiedy pośrednio, rozwiązania  sprzeczne z konstytucjami i kulturami poszczególnych krajów, są powodem do poważnego zaniepokojenia, ponieważ pogłębiają wyobcowanie i oddziałują przeciwko integracji. Biskupi proszą przedstawicieli rządów o odmowę ratyfikacji Protokołu Stambulskiego lub o odwołanie swego podpisu.

Kościół katolicki pragnie przyczynić się do integracji europejskiej i do załagodzenia napięć społecznych. Przywołując słowa papieża Franciszka, że ​​ „Serce Boga jest dalekie od zła, a bliskie tego, kto cierpi” (Homilia podczas Mszy św. w Carpi, 2 kwietnia 2017 r.) biskupi modlą się za wszystkich, którzy przeżywają trudności i zawsze chcą pomagać potrzebującym.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao