Papież o wspólnocie Nomadelfia: jesteście proroczą rzeczywistością

Około dwóch godzin trwała wizyta Franciszka we wspólnocie Nomadelfia, która ma swą siedzibę nieopodal Grosseta. Był to pierwszy etap papieskiej pielgrzymki do Toskanii.

W czasie spotkania z tamtejszą wspólnotą wskazał na jej prorocki charakter wyrażający się m.in. w prawie braterstwa i opiece nad osobami starszymi.

Nomadelfia jest rzeczywistością proroczą, która stawia sobie za cel realizację nowej cywilizacji, poprzez urzeczywistnianie Ewangelii jako formy dobrego i pięknego życia – w ten sposób Papież określił tę wspólnotę złożoną z wolontariuszy. Ich życie charakteryzuje prawo braterstwa, które było marzeniem założyciela ks. Zeno Saltiniego, zaraz po przybyciu do Nomadelfii.

W wygłoszonym przemówieniu Franciszek nawiązał do początków wspólnoty, którą ks. Zeno zaczął tworzyć, poczynając od opieki nad osieroconymi dziećmi wraz z rodzinami, które chciały mu w tym pomóc. Papież zauważył, że jedynym zrozumiałym językiem dla tych poranionych dzieci była miłość, co potrafił odkryć ks. Zeno.

“Dlatego umiał odkryć szczególną formę wspólnoty, w której nie ma miejsca na izolację lub samotność, ale obowiązuje zasada współpracy między różnymi rodzinami, gdzie członkowie uznają się za braci w wierze – powiedział Ojciec Święty. - Tak więc w Nomadelfii, w odpowiedzi na szczególne powołanie Pana, nawiązano więzy, które są znacznie silniejsze niż więzy pokrewieństwa. Realizowane jest pokrewieństwo z Jezusem właściwe tym, którzy odrodzili się z wody i Ducha Świętego, zgodnie ze słowami Boskiego Nauczyciela: «Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką» (Mk 3,35). Ta szczególna więź pokrewieństwa i zażyłości przejawia się także we wzajemnych relacjach między osobami: wszyscy zwracają się do siebie po imieniu, a nigdy po nazwisku, zaś w codziennych relacjach używa się zażyłego «ty».”

Franciszek zwrócił także uwagę na obecną we wspólnocie Nomadelfii szczególną opiekę nad ludźmi starszymi, zwłaszcza jeżeli są chore. Pozostają one w rodzinie i wspierane są przez całą wspólnotę.

“Czyńcie tak nadal, ucieleśniając wzór miłości braterskiej, także poprzez widzialne dzieła i znaki w różnorodnych sytuacjach, gdzie wzywa was ewangeliczna miłość – zachęcał Papież, - ale zawsze z zachowaniem ducha ks. Zeno, który chciał Nomadelfii «lekkiej» i ograniczonej jedynie do tego, co niezbędne w swoich strukturach. W obliczu świata czasami wrogo nastawionego do ideałów głoszonych przez Chrystusa, nie wahajcie się odpowiedzieć radosnym i pogodnym świadectwem waszego życia, inspirowanego Ewangelią.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama