Ukraina: ekumeniczna modlitwa we Lwowie

W rzymskokatolickiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się wczoraj wieczorne nabożeństwo ekumeniczne.

Modlitwie przewodniczył arcybiskup lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W liturgii wzięli też udział przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrześcijańskich obecnych na Ukrainie.

Ukraina to kraj w którym ponad 2/3 obywateli uważa się za prawosławnych, 8 proc. to katolicy obrządku wschodniego, a po 1 proc. przypada na katolików łacińskich, protestantów i Żydów. Warto także pamiętać, że ok. 30 proc. obywateli Ukrainy to osoby niewierzące lub nie przynależące do żadnej wspólnoty kościelnej. Dominujący na Ukrainie Kościół prawosławny podzielony jest pomiędzy Patriarchat Moskiewski, Patriarchat Kijowski oraz Prawosławny Kościół Autokefaliczny. Jak podkreśl podczas nabożeństwa ekumenicznego w rzymskokatolickiej katedrze we Lwowie biskup prawosławnej diecezji lwowsko-sokalskiej patriarchatu kijowskiego Dmytro: „Przed wyzwaniami czasu, jakie dziś istnieją, myślę że ważne jest, abyśmy chcieli być w jedności, chcieli być razem, spotykali się razem, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie w naszym postmodernistycznym społeczeństwie”. Aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie w wielu punktach dzieli chrześcijan, ale także ich jednoczy, zwłaszcza wobec dramatu wojny, gdy na wschodzie kraju katolicy prawosławni i protestanci współpracują ze sobą w działaniach humanitarnych, m.in. w akcji „Papież dla Ukrainy”.

ks. M. Krawiec, Lwów/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao