Watykańskie przesłanie do hinduistów na święto Deepavali

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała przesłanie do wyznawców hinduizmu z okazji święta Deepavali. Przypada ono 7 listopada jest najważniejszym świętem tej religii.

Miliardami świateł ustawionych w domach i na ulicach wyznawcy hinduizmu upamiętniają zwycięstwo dobra nad złem i ciemnością. W przesłaniu podpisanym przez sekretarza watykańskiej dykasterii znajdujemy zachętę do wspólnego zaangażowania razem z chrześcijanami w obronę oraz pomoc najsłabszym.

Dokument przypomina o wezwaniu moralnym, aby otoczyć troską najbardziej bezbronnych, wykluczonych oraz lekceważonych. Płynie ono z podzielanej przez nas wiary, że wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi. To oznacza, że jesteśmy braćmi i siostrami, równymi w godności i wzajemnie odpowiedzialnymi za siebie. To zobowiązanie rodzi się także z samego doświadczenia naszej słabości, kiedy sami szukamy pomocy u innych – czytamy w przesłaniu.

Zdrowa świadomość naszej wspólnej kondycji ludzkiej oraz wezwanie moralne na rzecz najbardziej pokrzywdzonych powinno pobudzać nas do zabrania głosu w ich sprawie. Trzeba uczynić wszystko co możliwe, aby ulżyć ich cierpieniom, bronić ich praw oraz przywrócić im godność. Chociaż zarówno indywidualne osoby, grupy oraz wspólnoty w różnych częściach świata robią wiele, to wysiłki te wydają się być kroplą w morzu potrzeb.

W przesłaniu powołano się na słowa Papieża Franciszka z tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Ubogich. Przypomniano, że poziom ucywilizowania każdego społeczeństwa mierzy się tym, jak są w nim traktowani najsłabsi członkowie. Potrzeba współpracy, aby tworzyć kulturę troski oraz uznania w relacji do najsłabszych. Podobnie w naszych rodzinach nikt nie powinien czuć się niechciany, niekochany, lekceważony oraz wykluczony. Jako wierni zakorzenieni w swoich tradycjach duchowych oraz osoby, którym leży na sercu dobro wszystkich, powinniśmy zjednoczyć nasze wysiłki. Moglibyśmy złączyć się z wyznawcami innych tradycji oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w podjęciu wspólnych oraz zorganizowanych wysiłków, aby zapewnić bardziej radosne dzisiaj oraz pełną nadziei przyszłość naszym braciom i siostrom najbardziej bezbronnym. Życzeniami szczęśliwych obchodów święta Deepavali zakończył swoje przesłanie sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego abp Miquel Angel Guixot.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao