Bp Olmsted: stawicie opór współczesnym herezjom

Do stawienia skutecznego oporu nadużyciom czasów współczesnych i obrony ludzkiej godności wezwał ordynariusz diecezji Phoenix w Arizonie. W swoim przemówieniu na krajowym spotkaniu katolickich liderów mówił o potrzebie bronienia prawdy.

Bp Thomas Olmsted jako centrum współczesnego kryzysu moralnego wskazał niezrozumienie wagi ludzkiego ciała. Kluczowym jest prezentowanie dzisiejszemu społeczeństwu nauczania Kościoła w tej kwestii. Hierarcha stwierdził, że klęska, jaką Papież Paweł VI przewidział w Humane Vitae spełniła się w naszych czasach. Rewolucja seksualna z ostatniego stulecia – podkreślał – spowodowała plagę nieszczęścia na skalę, jakiej nikt nigdy nie znał. Ideologię gender nazwał natomiast zradykalizowaną formą tej rewolucji.

„Dosyć! Mężowie i żony, matki i ojcowie, jesteście wezwani, aby mieć wielkie, idące pod prąd i odważne serca. Możecie zbudować coś lepszego, bardziej wolnego, hojnego i szlachetnego” – zachęcał bp Olmsted. Dodał również, że to sakramentalne małżeństwo stoi teraz na drodze ideologii gender. Dlatego też podstawową kwestią i obowiązkiem każdego katolika jest aktywne zaangażowanie w kwestię jego obrony, jak również wstawianie się za nienarodzonymi dziećmi, niezależnie od ryzyka bycia prześladowanym.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao