o. Marcin Magdziarz przeorem klasztoru św. Alberta Wielkiego

Bracia dominikanie z Konwentu św. Alberta Wielkiego we Fryburgu (Szwajcaria) wybrali swoim przeorem Polaka - o. Marcina Magdziarza.

Klasztor we Fryburgu jest wspólnotą międzynarodową, którą tworzą bracia z różnych prowincji Zakonu. Jego wyróżnikiem jest m.in. bezpośrednia podległość generałowi Zakonu.

Oprócz klasztoru „Albertinum” taki status w Zakonie Kaznodziejskim mają jeszcze klasztory: św. Sabiny w Rzymie (siedziba generała), świętych Dominika i Sykstusa w Rzymie (konwent Uniwersytetu św. Tomasza), Matki Bożej w Rzymie (konwent penitencjarzy apostolskich przy Bazylice s. Maria Maggiore), św. Szczepana w Jerozolimie (konwent Szkoły Biblijnej i Archeologicznej), wspólnota braci z Commissio Leonina w Paryżu (zajmująca się edycją dzieł św. Tomasza z Akwinu).

o. Marcin jest synem Prowincji Polskiej i doktorantem teologii patrystycznej na Uniwersytecie we Fryburgu. Biegle posługuje się językiem niemieckim i francuskim. Przez krótki czas pracował duszpastersko, posługując w naszej parafii w Monachium.

o. Gerard Francisco Timoner, generał Zakonu, zatwierdził wybór braci z Konwentu św. Alberta Wielkiego, a przeor–elekt go przyjął i objął urząd na czas trzyletniej kadencji. Uroczystość miała miejsce podczas Nieszporów w dn. 16 października 2019 r.

Gratulujemy o. Marcinowi i życzymy Bożego błogosławieństwa w jego nowej misji!

Źródło: info.dominikanie.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama