Papież: Mauritius piękny różnorodnością

Różnorodność jest piękna – powiedział na Mauritiusie Papież Franciszek. Podczas swojego spotkania z przedstawicielami władz wyspy zachęcał do otwartości na imigrantów i rozwijania polityki gospadarczej zorientowanej na człowieka.

Nie ulegajcie pokusie czystej opłacalności – wzywał Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił wielokulturową i wieloetniczną tożsamość mieszkańców Mauritiusa. Jak dodał, wyspa jest dowodem na to, że można osiągnąć stabilny pokój wśród kulturowej różnorodności.

Różnorodność jest piękna

“W tym znaczeniu wasz głos jest autorytatywny – ponieważ stał się on życiem. Przypomina on, że możliwe jest osiągnięcie stabilnego pokoju wychodząc z przekonania, że różnorodność jest piękna, gdy godzi się na nieustanne wkraczanie w proces pojednania, aż do zawarcia pewnego rodzaju paktu kulturowego, który sprawia że pojawia się «różnorodność pojednana» – zaznaczył Franciszek. - To jest okazja i podstawa do zbudowania prawdziwej wspólnoty w łonie wielkiej rodziny ludzkiej, bez potrzeby usuwania na margines, wykluczania lub odrzucania kogokolwiek.”

Franciszek wezwał mieszkanców Mauritiusa, aby pamiętali o swoich korzeniach i otwarli drzwi imigrantom, którzy tak jak niegdyś oni, przybywają po pomoc na tę piękną wyspę.

Gościnność jest w waszym DNA

“DNA waszego ludu zachowuje pamięć o ruchach migracyjnych, które przywiodły waszych przodków na tę wyspę, a także skłoniły ich do otwarcia się na różnice, aby je zintegrować mając na uwadze dobro wszystkich. Właśnie dlatego zachęcam was, abyście dochowując wierności swoim korzeniom, podjęli wyzwanie przyjęcia i ochrony migrantów, którzy przybywają tutaj, aby znaleźć pracę, a dla wielu z nich lepsze warunki życia dla ich rodzin. – wzywał Papież. - Zadbajcie, by ich ugościć, tak jak wasi przodkowie potrafili ugościć się nawzajem, jako protagoniści i obrońcy prawdziwej kultury spotkania, pozwalającej migrantom i wszystkim innym na bycie uznanymi w ich godności i prawach.”

Na koniec Ojciec Święty pogratulował mieszkacom Mauritiusa rozwoju gospodarczego i przestrzegł, że nie zawsze przynosi on korzyści wszystkim, a bywa wręcz odwrotnie – niektórych usuwa na bok, zwłaszcza dotyczy to ludzi młodych.

Nie ulegnijcie pokusie doraźnej korzyści

“Dlatego chciałbym zachęcić was do rozwijania polityki gospodarczej zorientowanej na osoby, która potrafiłaby dać pierwszeństwo lepszej dystrybucji dochodów, stwarzaniu miejsc pracy, integralnej promocji najuboższych. – powiedział Ojciec Święty. - Zachęcajcie się, byście nie ulegli pokusie bałwochwalczego systemu ekonomicznego, który musi poświęcić życie ludzkie na ołtarzu spekulacji i czystej opłacalności, która bierze pod uwagę tylko doraźną korzyść ze szkodą dla ochrony najuboższych, środowiska i jego zasobów.”

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao