Sudan Płd. przeżywa codziennie Drogę Krzyżową

Sudańczycy 365 dni w roku przeżywają swoją Kalwarię. Męka Chrystusa codziennie staje się tutaj faktem.

Tak sytuację w ogarniętym konfliktem Sudanie Południowym opisuje ks. Federico Gandolfi. Włoski misjonarz pracuje w parafii w stołecznej Dżubie. Na jej terenie znajduje się m.in. obóz dla kilkunastu tysięcy uchodźców.

Misjonarz zauważa, że watykańskie rekolekcje dla sudańskich polityków i gest Papieża, który padł do ich stóp błagając, by stali się orędownikami pokoju wzbudziły duże nadzieje na wyjście z zamkniętego kręgu przemocy. „Franciszek pokazał naszym przywódcom, że prawdziwa władza oznacza uniżenie i służbę” – mówi ks. Gandolfi.

“My, franciszkanie nie robimy wielkich planów na przyszłość, jak organizacje pozarządowe po prostu codziennie jesteśmy z tymi ludźmi. Niesiemy pomoc w przepełnionych obozach dla uchodźców. Jeden z nich jest na terenie naszej parafii – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Gandolfi. – Niesiemy wsparcie materialne i duchowe. Spotykamy ludzi, którzy naprawdę nic nie mają, żyją w tragicznych warunkach sanitarnych. Dopóki możni tego kraju nie pochylą się i nie powdychają zapachu tych dramatycznych realiów, trudno będzie zaprowadzić pokój na tej ziemi. W ubóstwie nie ma nic z poezji. Papież ucałował stopy sudańskich polityków, teraz oni muszą ucałować stopy swego ludu, który patrzy na nich z pozycji swego poniżenia. Ludzie nieustannie podają mi ręce, brudne ręce. Ten brud jest dla mnie w pewnej mierze święty, jest zapowiedzią Królestwa Bożego. Jednak dopóki nasi liderzy nie pochylą głów, by wejść do namiotów uchodźców pokój będzie trudny do osiągnięcia.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao