Kard. K. Koch przestrzega przed utratą poczucia świętości

Kard. Koch w uroczystość Objawienia Pańskiego odprawił w Augsburgu Mszę św., kończącą konferencję ekumeniczną "Mehr" ("Więcej").

Uwielbienie Boga jest obecnie szczególnie ważne - zaznaczył kard. Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan w kazaniu podczas Mszy św. 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego odprawionej na zakończenie konferencji ekumenicznej  w Augsburgu przestrzegł przed utratą poczucia świętości. Słowa szwajcarskiego purpurata zgromadzenie przyjęli z aplauzem.

„Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy to, co święte, jest coraz bardziej zagubione, potrzebujemy nowej głębokiej czci, która tworzy przestrzeń świętości i uwalniana się w uwielbieniu Boga” - powiedział watykański „minister ds. ekumenizmu”.

Przypomniał, że w uwielbieniu Boga ludzie ożywiają to co święte i przez to mogą świętość przywrócić codziennemu życiu. W tym aspekcie adoracja Najwyższego Pana prowadzi do „odnowy spojrzenia na życie i stworzenie”. „Okazanie takiego podziwu jest dziś szczególną misją Kościoła. Uwielbienie Boga jest konieczne i niezbędne w przypadku kryzysu wiary. Dlatego należy na nowo odkryć znaczenie adoracji szczególnie w sytuacji, gdy słowo to stało się czymś przestarzałym a nawet obcym, także w Kościele. Pierwotnie było ono powszechnie zrozumiałe. Uwielbienie Boga oznacza, że my, ludzie, padamy na kolana” - mówił kard. Koch.

Zwrócił uwagę, że dzisiaj ludzie w dużej mierze postrzegają to jako upokorzenie, ponieważ nauczyli się chodzić tylko prosto. „W rzeczywistości na świecie nie należy klękać przed nikim” - powiedział kard. Koch i dodał: "Ale klękanie przed Bogiem jest czymś wskazanym ponieważ człowiek Bogu zawdzięcza to, że chodzi w pionie. Uwielbienie Boga prowadzi człowieka do jego prawdziwej wielkości”.

Kardynał stwierdził dalej: „My sami jesteśmy największą emanacją Boga w świecie. Chrześcijanie, którzy żyją swoją wiarą w wiarygodny sposób nadają Ewangelii osobiste oblicze. Człowiek dzięki uwielbieniu Boga promieniuje Boża miłością na zewnątrz". Na zakończenie kard. Koch nawiązując do uroczystości Objawienia Pańskiego powiedział: „Objawienie może wydarzyć się każdego dnia nowego roku”.

Po kazaniu kardynał otrzymał rzęsiste brawa od zgromadzonych w hali wystawienniczej. Msza św. była jednym z ostatnich elementów programu konferencji „Mehr”, która została zorganizowana po raz dwunasty przez Dom Modlitwy w Augsburgu pod kierunkiem katolickiego teologa Johannesa Hartla.

Według organizatorów w konferencji ekumenicznej z wykładami, koncertami i modlitwami od piątku wzięło udział ponad 12 tys. uczestników, więcej niż we wszystkich poprzednich edycjach. Kolejna konferencja planowana jest na 2022 r.

tom (KAI) / Augsburg

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao