Konferencja o rozbrojeniu nuklearnym: nikt nie chce broni atomowej!

Z okazji przypadającej w tym roku 75. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki Stolica Apostolska zorganizowała dziś we współpracy z amerykańskim uniwersytetem Georgetown wirtualną konferencję na temat rozbrojenia nuklearnego

Z okazji przypadającej w tym roku 75. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki Stolica Apostolska zorganizowała dziś we współpracy z amerykańskim uniwersytetem Georgetown wirtualną konferencję na temat rozbrojenia nuklearnego. Jak podkreśla kard. Silvano Tomasi, również dzięki zdecydowanej postawie Papieża i Stolicy Apostolskiej w ostatnich latach zmienia się nastawienie opinii publicznej do tego rodzaju broni. Ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z destrukcyjnych konsekwencji jej ewentualnego użycia.

Webinar odbywa się pod hasłem: „świat wolny od broni atomowej”. Jego głównym organizatorem jest kard. Tomasi, który przez wiele lat reprezentował Stolicę Apostolską przy organizacjach międzynarodowych w Genewie. Podkreśla on, że dziś większość państw świata chce bezpieczeństwa, które nie opiera się na zrównoważonym posiadaniu broni atomowej, lecz na pewności, że nikt jej nie posiada.

Kard. Tomasi: nie tylko użycie, ale również posiadanie broni atomowej jest niemoralne

    „Ta konferencja jest wezwaniem do podjęcia nowych starań o eliminację zagrożenia użycia broni atomowej. Chcemy też, aby zrozumiano stanowisko Papieża Franciszka, które stopniowo stało się coraz bardziej jasne, a mianowicie, że niedopuszczalne pod względem etycznym jest nie tylko użycie broni atomowej, ale również samo jej posiadanie. Ten krok pobudził do nowej i pogłębionej refleksji, aby można było zrozumieć, że pokój to nie tylko brak wojny, ale obejmuje on również rozwój i sprawiedliwość w relacjach między społeczeństwami i państwami – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Tomasi. – Taka jest zasadnicza idea, którą promuje Papież Franciszek i którą sam powtórzył podczas swej historycznej podróży do Japonii oraz w ostatniej encyklice Fratelli tutti. Jest to moralna ocena faktu, że ze względu na konsekwencje jej użycia, broń atomowa nie jest w żadnym wypadku dopuszczalna i że prawdziwy pokój to coś więcej; musi on obejmować bezpieczeństwo wszystkich, a nie tylko nielicznych.“

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama