Raport PKWP: podczas pandemii nasiliły się prześladowania chrześcijan

Jak wynika z najnowszego raportu organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), pandemia koronawirusa przyczyniła się do zaostrzenia prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata

Jak podaje raport papieskiej organizacji mającej swe oddziały w wielu krajach, wydany 25 listopada przez jej anglojęzyczną filię: „bezprecedensowe wydarzenia związane COVID-19 na całym świecie miały bezpośredni wpływ na tendencje dotyczące bezprawnego zatrzymania i uwięzienia”. W raporcie zatytułowanym „Wypuśćcie na wolność waszych porwanych” opisane są porwania i przetrzymywanie chrześcijan zarówno przez podmioty państwowe, jak i organizacje terrorystyczne oraz fundamentalistycznie nastawione grupy religijne.

Niepokojące trendy nasilają się na całym świecie. Jednym z głównych ognisk są organizacje i osoby sympatyzujące z Państwem Islamskim, jednak nie jest to jedyne źródło prześladowań. Wzmożone działania skierowane przeciw chrześcijanom mają miejsce wśród różnych grup wyznaniowych, zarówno islamskich, jak i hinduistycznych. Co gorsza, w działania te angażują się również władze państwowe: „daje się zaobserwować niepokojąca tendencja do bezprawnego przetrzymywania w więzieniach członków mniejszości religijnych przez podmioty państwowe”.

Statystycznie każdego miesiąca w więzieniach bezprawnie przetrzymywanych jest 309 chrześcijan. Zazwyczaj zostają oni bezpodstawnie aresztowani, a następnie wytaczane są im fikcyjne procesy. Pobyt w więzieniu nierzadko łączy się z torturami, powszechne jest także niezachowanie humanitarnych warunków penitencjarnych i przeludnienie więzień. Jeszcze poważniejszym problemem są porwania – statystycznie ponad tysiąc osób każdego miesiąca uprowadzanych jest w różnych częściach świata. Na ten problem zwraca także uwagę międzywyznaniowa organizacja Open Doors.

W pierwszej fazie rozwoju pandemii COVID-19 statystyki nieco poprawiły się ze względu na to, że władze skoncentrowały się na zwalczaniu pandemii, uwalniając niektórych więźniów. Po kilku miesiącach jednak sytuacja zmieniła się i prześladowania chrześcijan ponownie się nasiliły. Pogorszyła się również sytuacja chrześcijan przebywających w więzieniach. Na skutek ograniczenia działania sądów ich procesy uległy opóźnieniu lub odłożeniu na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Raport wymienia liczne przykłady aktów przemocy i prześladowań ze strony władz państwowych. Sytuację pandemii wykorzystały zwłaszcza Chiny, intensyfikując prześladowania skierowane przeciwko grupom chrześcijan spotykających się bez państwowych zezwoleń. Przykładowo, w chińskiej prowincji Fujian policja dokonała w maju nalotu na tajne nabożeństwo kościelne, aresztując uczestników zgromadzenia. To właśnie Chiny wyróżniają się szczególnie negatywnie – ponad jedna trzecia  bezpodstawnych aresztowań chrześcijan (ponad 1100 przypadków) miała miejsce w tym kraju. Podobne sytuacje zdarzały się jednak także w innych częściach świata, na przykład w Iranie, gdzie agenci służb specjalnych aresztowali w lipcu kilkunastu chrześcijan w trzech miastach. Tak jak w poprzednich latach, prześladowanie chrześcijan na największą skalę ma miejsce w Korei Północnej, gdzie ponad 50 tysięcy wierzących przetrzymywanych jest w obozach pracy.

Jeśli chodzi o prześladowania i porwania chrześcijan dokonywanych przez fundamentalistów i bojowników organizacji terrorystycznych, raport zwraca uwagę zwłaszcza na Nigerię, Erytreę, Pakistan i Egipt. W tym pierwszym kraju chrześcijanie nieustannie stoją w obliczu groźby porwania przez jedno z ugrupowań bojowników dżihadu. Corocznie porywanych jest tam ponad 220 chrześcijan, wśród nich wielu księży i zakonników. Z kolei w Pakistanie i Egipcie porwania dotyczą zwłaszcza chrześcijańskich kobiet, które poddawane są przymusowym nawróceniom małżeństwom z muzułmanami lub hinduistami. W jednej z pakistańskich prowincji w samym tylko 2018 roku odnotowano 1.000 przypadków przymusowych małżeństw chrześcijanek. W Erytrei w więzieniach przetrzymywanych jest ponad tysiąc chrześcijan. Tamtejsze reżimowe władze usunęły również z urzędu patriarchę Antoniosa i bez żadnego procesu nałożyły na niego areszt domowy, w którym przebywa od 2007 r.

Raport prezentuje nie tylko dane statystyczne, ale także wybrane przypadki, takie jak Asia Bibi i Maira Shahbaz z Pakistanu, bp Jakub Su Zhumin z Chin czy Leah Sharibu z Nigerii, porwana przez Boko Haram i przetrzymywana przez tę organizację ze względu na odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama