Biskupi Europy w obliczu obecnych problemów wzywają do modlitwy nawzajem za siebie

„Zmartwychwstały Chrystus jest obok nas, jak na drodze do Emaus: słucha nas, oświeca nas, zaprasza nas, byśmy z Nim spożyli posiłek, pokrzepia nas swoją obecnością” napisali członkowie prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w przesłaniu z okazji 50. rocznicy powstania tej organizacji.

Kardynałowie Angelo Bagnasco, Vicent Nichols oraz arcybiskup Stanisław Gądecki zauważyli, że CCEE powstała w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 25 marca 1971 r, „pod spojrzeniem Matki Chrystusa i Kościoła, która będzie następnie czczona jako Królowa Europy”. Przypominają wyzwania, jakim pasterze Kościoła katolickiego w Europie musieli stawić czoła w przeszłości, a także bogatą działalność CCEE na przestrzeni minionego pólwiecza.

Mówiąc o sytuacji aktualnej zwracają uwagę na proces postępującej dechrystianizacji Europy, „do której dołącza się groźna pandemia, wpływająca na ludzkie zdrowie, życie rodzinne, gospodarkę i zatrudnienie, relacje społeczne; a nawet na życie religijne. Dołącza się do tego postęp kultury indywidualistycznej, która prowadzi do zamknięcia się w mikroświatach, z konsekwencjami dla narodów, państw i kontynentów”. Jednocześnie są przekonani, że w tych okolicznościach obowiązkiem Kościoła jest „głoszenie Chrystusa, który jest naszą nadzieją”, oraz „dawanie świadectwa o drodze jedności i współpracy, drodze, która nie przekreśla różnic, ale je szanuje i docenia w najwyższej harmonii”.

Prezydium CCEE podkreśla znaczenie dialogu międzyreligijnego oraz troski o środowisko naturalne człowieka, a przede wszystkim obrony godności osoby ludzkiej. Dostrzega znaki nadziei, bowiem nieustannie wielu ludzi poszukuje sensu istnienia i odczuwa tęsknotę za Bogiem. Odnosząc się do sytuacji pandemii zaznacza, że „jest to godzina ponownego przebudzenia sumień, przebudzenia, które jest być może powolne, ale nieuchronne”.

Kardynałowie Angelo Bagnasco, Vicent Nichols oraz arcybiskup Stanisław Gądecki zachęcają wszystkich pasterzy do modlitwy za siebie nawzajem i do tego, aby wspólnoty chrześcijańskie modliły się w określonej intencji w niedzielę podczas Mszy św. „Naszą modlitwę będą wspierali święte i święci patroni Europy: Katarzyna, Brygida, Teresa Benedykta od Krzyża, Benedykt, Cyryl i Metody” – przypominają. Wskazują na Maryję i obecność Chrystusa Zmartwychwstałego. „Jest On obok nas, jak na drodze do Emaus: słucha nas, oświeca nas, zaprasza nas, byśmy z Nim spożyli posiłek, pokrzepia nas swoją obecnością. Czynimy naszym własne wezwanie uczniów: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi». a On mówi nam dalej: «Nie bójcie się, Ja jestem z wami» - napisało prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy.

st (KAI) / Sankt Gallen

« 1 »

reklama

reklama

reklama