reklama

Biskupi Hiszpanii: potrzebna pilna reewangelizacja tego kraju

Biskupi Hiszpanii wezwali ludzi Kościoła w kraju do podjęcia pilnych działań ewangelizacyjnych w obliczu nasilających się negatywnych zjawisk, m.in. rugowania myśli chrześcijańskiej z kultury, osłabiania instytucji rodziny oraz promowania przesadnego utylitaryzmu i indywidualizmu w społeczeństwie.

Biskupi Hiszpanii wezwali ludzi Kościoła w kraju do podjęcia pilnych działań ewangelizacyjnych w obliczu nasilających się negatywnych zjawisk, m.in. rugowania myśli chrześcijańskiej z kultury, osłabiania instytucji rodziny oraz promowania przesadnego utylitaryzmu i indywidualizmu w społeczeństwie.

We wskazówkach duszpasterskich na lata 2021-2025, zatytułowanych „Wierni misyjnej posłudze”, przygotowanych przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii i jej współpracowników wskazano, że w kraju nasila się proces sekularyzacji.

Autorzy dokumentu odnotowali, że konieczne jest pilne podjęcie działań ewangelizacyjnych w różnych obszarach życia społecznego, szczególnie w kulturze i mediach, a także zwiększenie aktywności katolików świeckich.

Biskupi przestrzegli w swoim piśmie przed ludźmi krzewiącymi idee wrogie Kościołowi, wskazując, że działają oni na rzecz pozbawiania hiszpańskiej kultury i społeczeństwa wiary chrześcijańskiej oraz przesłania Ewangelii. Odnotowali, że obecnie hiszpańskie społeczeństwo poddane jest szybkim zmianom technologiczno-gospodarczym, a także usuwaniu chrześcijańskiego światopoglądu z przestrzeni publicznej. Jedną z form tego zjawiska jest, jak twierdzą hiszpańscy biskupi, osłabienie instytucji rodziny i nasilający się indywidualizm w życiu społecznym.

Biskupi wzywając do podejmowania działań w zakresie ponownej ewangelizacji Hiszpanii zauważyli, że również rodzimy Kościół coraz bardziej popada w pasywność swoich wiernych oraz podlega zjawisku „wewnętrznej sekularyzacji”.

– Nasza kultura nie jest już inspirowana wiarą chrześcijańską. Dla wielu osób prawdy chrześcijańskie są niezrozumiałe, a zasady moralne płynące z Ewangelii stały się nieakceptowalne. Tej trudności doświadczamy nawet w środowiskach kościelnych, parafiach i szkołach katolickich – napisali hiszpańscy biskupi.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao