Chiny: Kościół patriotyczny „poznaje, dziękuje, słucha, idzie za Partią”

Pod hasłem „Poznać, podziękować, słuchać, iść za Partią" odbywają się w Chinach obchody setnej rocznicy powstania tamtejszej partii komunistycznej, która od ponad 70 lat nieprzerwanie rządzi tym krajem. Uczestniczą w nich także katolicy, zwłaszcza z tzw. Kościoła patriotycznego

Hierarchia kontrolowanego przez władze Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich (PSKCh) , a także wyznawcy innych religii w tym państwie włączają się w uroczyste obchody.

Rocznicowe seminaria, konferencje, podróże do miejsc znaczących dla partii, wystawy i inne wydarzenia dotyczą wszystkich wiernych, o czym zdecydowali członkowie Chińskiej Rady Biskupów [odpowiednik krajowej konferencji episkopatu w innych krajach] i PSKCh. W oświadczeniu wydanym z tej okazji stwierdzili oni, że obchodzone obecnie stulecie jest "najbardziej znaczącym wydarzeniem dla Kościoła w Chinach".

Pierwszy człon wspomnianego sloganu oznacza "poznanie historii partii", do czego potrzebne jest głębokie wychowanie "komunistyczne". Z tej okazji w południowo-wschodniej prowincji Fujian w dniach 12-14 kwietnia odbyło się kilka konferencji i odwiedzin miejsc ważnych dla komunistów pod hasłem "Kochaj partię, kochaj ojczyznę, kochaj socjalizm". W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 50 przedstawicieli wszystkich urzędowo uznanych religii (buddyzmu, taoizmu, islamu, katolicyzmu i protestantyzmu).

Z oficjalnego sprawozdania z tych spotkań wynika jednoznacznie, że uczestniczący w nich katolicy tworzą "Kościół państwowy", całkowicie poddany panującemu. "W kościele katolickim w Changtingu uroczyście wciągnięto flagę państwową. Po raz pierwszy pięć głównych religii tej prowincji przeprowadzili ceremonię podniesienia flagi w miejscu działalności religijnej" ~ stwierdzono w komunikacie.

Również w Guangdongu {Kantonie] w południowo-wschodnich Chinach zorganizowano ostatnio dwa seminaria pod hasłem "poznawania, dziękowania, słuchania i kroczenia za partią". 17 bm. Stały Komitet Kościelny w tej prowincji omawiał temat "Kościół niezależny, samorządny i samowybieralny [chodzi o wybór i wyświęcanie biskupów]", a więc zagadnienia, które od początku swego istnienia (w 1957) głosiło PSKCh, a wcześniej Mao Zedong, to znaczy utworzenia narodowego Kościoła katolickiego, podporządkowanego partii komunistycznej. W wydarzeniach w tej prowincji wzięły udział także miejscowe wspólnoty buddyjskie.

Drugie seminarium nt. historii Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zorganizowano 15 bm. w Pekinie. Przewodniczyli mu wspólnie Liu Yuandong – wiceprzewodniczący i sekretarz generalny Stowarzyszenia Patriotycznego oraz bp Ma Yinglin – przewodniczący Rady Biskupów, jeden z tych hierarchów, z których Franciszek zdjął ekskomunikę. Sprawozdanie głosi, iż "biskup w swym przemówieniu podkreślił, że – jak pokazała w całej pełni historia – bez partii komunistycznej nie byłoby ani Nowych Chin, ani socjalizmu z jego cechami chińskimi, ani szczęśliwego życia dla nas wszystkich". Oświadczył ponadto, że "wspólnota katolicka w Chinach winna odpowiedzieć czynnie na inicjatywę «kochania partii, ojczyzny i socjalizmu», wspierać usilnie kierownictwo partii, ustrój socjalistyczny o cechach chińskich, kroczyć z całą mocą drogą patriotyzmu oraz kochać i dostosowywać się aktywnie do społeczeństwa socjalistycznego" – stwierdza sprawozdanie z seminarium.

11 kwietnia w Shifangu w Syczuanie w środkowych Chinach odbyła się pod przewodnictwem Luo Mina – wicedyrektora urzędu miasta – konferencja poświęcona historii KPCh. Tematem obrad był "Rozwój badań nad dziejami partii a propaganda wychowawcza w środowiskach religijnych". Przedstawiciel Frontu Zjednoczonego [skupiającego różne partie i organizacje społeczne Chin] Tang Jun zachęcił Kościół katolicki do "łączenia patriotyzmu z miłością do uczenia się historii partii".

A w samą Wielkanoc 4 bm. w mieście Zhengzhou – stolicy prowincji Henan w środkowej części kraju – odbył się "pokaz wdzięczności" do KPCh ze strony jednego z kapłanów. Ks. Wang Yuesheng przed wejściem do zamkniętego z powodu pandemii kościoła (choć kina, restauracje, zakłady pracy, lokale rozrywkowe itp. są od dawna otwarte) zorganizował wystawę poświęconą "chwalebnej historiii założenia partii komunistycznej".

kg (KAI/AsiaNews) / Pekin

« 1 »

reklama

reklama

reklama