Przewodniczący Episkopatu Niemiec precyzuje zalecenia dotyczące interkomunii

List, który skierował do księży swojej diecezji biskup Georg Bätzing z Limburga świadczyć może o jego ostrożnym wycofywaniu się z wcześniejszych twierdzeń dotyczących interkomunii z protestantami.

W czterostronicowym liście, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich zwrócił uwagę, że „nie może być powszechnego, międzywyznaniowego przyjmowania Eucharystii” lub „nowych form celebracji eucharystycznej”. Chodzi o takie formy, w których duchowni innych wyznań sprawują Eucharystię razem z kapłanami katolickimi.

Odnosząc się do planowanego na maj spotkania ekumenicznego, biskup Georg Bätzing przestrzegł księży przed powszechnym udzielaniem komunii protestantom. Trzeci Ekumeniczny Kongres Kościelny ma się odbyć we Frankfurcie w dniach 13-16 maja br.

W liście Przewodniczącego Episkopatu Niemiec czytamy m.in.: „Warunkiem godnego przyjmowania darów eucharystycznych, zarówno dla katolików, jak i niekatolików, jest zbadanie własnego sumienia”. „Jako duszpasterze szanujemy decyzję sumienia, gdy ktoś przyjmuje Komunię Świętą po poważnym rozważeniu i w zgodzie z wiarą katolicką”.

Ostrzeżenie wydaje się być krokiem we właściwą stronę, jednak sformułowanie nadal budzi wątpliwości. Czy chodzi o to, że protestant pragnący przystąpić do komunii podczas katolickiej Eucharystii ma sam rozstrzygnąć tę kwestię we własnym sumieniu, czy też po jej rozważeniu powinien zwrócić się najpierw do katolickiego kapłana, składając wyznanie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii? W tym pierwszym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo subiektywizacji wiary oraz niegodnego przyjęcia Eucharystii. Pozostaje także pytanie o stan łaski uświęcającej wymagany do godnego przyjęcia komunii. W jaki sposób rozumie go protestant, nie korzystający z sakramentu pokuty? Czy i tu nie zachodzi niebezpieczeństwo całkowicie subiektywnego podejścia do problemu grzechu i łaski?

W Niemczech trwa cały czas debata nad nad kontrowersyjną propozycją „wspólnoty stołu eucharystycznego” między katolikami i protestantami. Propozycja ta została wysunięta przez Ekumeniczną Grupę Studyjną Teologów Protestanckich i Katolickich (znaną pod niemieckim skrótem ÖAK) w dokumencie z 2019 r. zatytułowanym „Razem przy Stole Pańskim”. Bp Bätzing był wówczas współprzewodniczącym tej komisjii, razem z emerytowanym biskupem luterańskim Martinem Heinem.

Dokument ÖAK wzbudził zaniepokojenie w Watykanie, co spowodowało interwencję Kongregacji Nauki Wiary (CDF) we wrześniu 2020 roku. W czterostronicowym dokumencie skierowanym do Bätzinga, kongregacja podkreśliła, że między protestantami i katolikami pozostały znaczące różnice w rozumieniu Eucharystii i posługi. Dokument mówi m.in.: „różnice doktrynalne są nadal tak istotne, że obecnie wykluczają wzajemne uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej i Eucharystii”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama