Etiopia: Caritas uruchamia program radiowy dla młodzieży

Kościół w Etiopii stara się pomóc młodzieży nie tylko w zdobyciu konkretnego wykształcenia, ale i w znalezieniu pracy. W tym celu Caritas Szwajcarii uruchomiła specjalny program radiowy dla młodzieży. Skierowany on jest do osób w wieku 15-29 lat oraz kobiet poszukujących pracy. Projekt realizowany jest we współpracy z komisją społeczną działającą przy episkopacie tego afrykańskiego kraju.

Program skupia się na przełamywaniu trudności, które uniemożliwiają młodym ludziom (kobietom i mężczyznom) dostęp do rynku pracy, zakładanie własnych firm i ułatwianie samozarządzania. Ma on również na celu budowanie zdolności władz lokalnych do wspierania młodych przez dostarczanie im lepszych informacji na temat możliwości zatrudnienia. Dotyczy to szczególnie kobiet, które mają słabsze kwalifikacje, a co za tym idzie większe trudności, w znalezieniu zatrudnienia.

Program formacyjny nadawany będzie przez pół roku, dwa razy w tygodniu, w jednym z głównych języków Etiopii. Audycje formacyjne nadawane są z Addis Abeby i rozpowszechniane w rozgłośniach w całym kraju. Projekt jest finansowany przez Niemiecką Agencję Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju i Międzynarodową Organizację Pracy.

Nie jest to pierwszy program edukacyjno-formacyjny realizowany w Afryce przez radio. W Zambii od lat działa prowadzone przez jezuitów Radio Chikuni, dzięki któremu tysiące dzieci mogło skończyć szkołę podstawową.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama