„In Persona Christi” – film o istocie katolickiego kapłaństwa

Nowy film dokumentalny „In Persona Christi: The Catholic Priesthood”, wyprodukowany przez „St. Anthony Communications”, bada istotę i teologię kapłaństwa katolickiego oraz znaczenie głębokiego życia modlitewnego.

Komentarzy i spostrzeżeń udzielają księża, którzy zastanawiają się nad własnym powołaniem oraz działaniem „in persona Christi”.

„In persona Christi” oznacza „w osobie Chrystusa” i wyraża, że kapłan działa jako Chrystus i Bóg.

„Kapłaństwo nie jest pracą od godziny do godziny, którą kończy się danego dnia. Kapłaństwo to całe twoje istnienie” – powiedział w filmie ks. Hugh Allan.

„W sercu Chrystusa zrozumiemy kapłana, jego misję i całkowitą konsekrację” – dodaje kapłan.

Twórcy filmu śledzą początki kapłaństwa, zaczynając od Starego Testamentu. Kapłaństwo katolickie przychodzi do nas od samego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

„Opierając się na wzorcu kapłaństwa z czasów Starego Testamentu, Jezus wybrał dwunastu mężczyzn, aby działali na Jego miejsce jako kapłani nowego i wiecznego przymierza” – czytamy w opisie filmu.

Dokument zawiera również opowiadania o powołaniu i rozeznawaniu go przez kapłanów w trudnych momentach ich życia.

„Rozeznanie powołania rozpoczęło się po tym, jak trudności rodzinne i tragedie w moim życiu rodzinnym, pomogły mi dostrzec «kruchość życia» i skłoniły mnie do zadawania pytań, które otworzyły mnie na Boga” – czytamy na CNA wypowiedź jednego z kapłanów, który występuje w dokumencie.

W filmie księża omawiają takie tematy jak ojcostwo kapłańskie, celibat i potrzeba „zapału misyjnego”.

„In Persona Christi: The Catholic Priesthood” ukazał się 15 czerwca. Można zakupić go na stronie internetowej Vimeo lub na DVD w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem St. Anthony Communications.

Film ukazuje, że odkrywanie powołania to pozwolenie Bogu, by nas prowadził. Myśląc o swoim powołaniu, warto szukać jego istoty w swojej własnej relacji z Bogiem.

Źródło: Catholic News Agency, Vatican News, Vimeo

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao