Niestabilne więzi społeczne i brak wartości to jedne z głównych przyczyn uzależnień

Gangi, przemoc uliczna, uzależnienia to narastające problemy w Finlandii. Trzeba zastanowić się nad ich przyczynami, aby można było skutecznie je zwalczać, zwraca uwagę chrześcijańsko-demokratyczna posłanka Sari Tanus.

 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia fiński parlament dyskutował o rosnących problemach młodzieży i przestępczości gangów. Jak podkreślają na swojej stronie internetowej Chrześcijańscy Demokraci, szczególnie gwałtownie wzrosły wskaźniki związane z uzależnieniem od narkotyków.

Chrześcijańska Demokratka Sari Tanus mówi, że nadużywanie substancji psychoaktywnych jest istotnym problemem i że kluczowe jest wskazanie pierwotnej przyczyny takich zachowań u młodych ludzi.

Takich przyczyn w każdym indywidualnym przypadku może być wiele, zazwyczaj jednak mają wspólny mianownik, jak wskazują terapeuci pracujący z osobami uzależnionymi. Tym wspólnym mianownikiem jest brak stabilnych więzi społecznych oraz utrata wartości w społeczeństwie. „To, co wcześniej dawało poczucie bezpieczeństwa, teraz znikło z życia wielu młodych ludzi i wielu rodzin” – mówi fińska posłanka. Zwraca uwagę, że młodzi ludzie uciekają się do zażywania narkotyków w sytuacjach napięcia psychicznego, nie mając zaufanych osób, do których mogłyby się zwrócić ani relacji z Bogiem, w której mogliby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania egzystencjalne. „Jest coraz więcej rodzin, w których w ogóle o takich rzeczach się nie mówi” – zwraca uwagę Tanus.

ADHD, zaburzenia psychiczne i problemy egzystencjalne

Trudne sytuacje rodzinne oraz zaburzenia psychiczne to także częste przyczyny, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki. Często tego rodzaju sytuacje są nierozpoznane, a zaburzenia psychiczne nie są właściwie zdiagnozowane lub nie są leczone. Jest to szczególnie częste w okresie przejściowym od domu rodzinnego do odnalezienia własnej stabilizacji życiowej. W takich przypadkach droga do narkotyków staje się znacznie krótsza – młode osoby szukają rozwiązania swoich problemów „na skróty”.

Fińska posłanka apeluje o otwarte i pełne empatii podejście do młodych ludzi. „Słuchajcie ich i odpowiadajcie na ich potrzeby. Potrzebujemy mieszkań, pracy i środków do życia”.

Tragiczne statystyki

Fińska liczba zgonów spowodowanych przez narkotyki jest znacznie wyższa niż średnia europejska, donosi portal standard.sk. Średnia wieku osób, które umierają z powodu zażywania narkotyków wynosi 34 lata. Ze statystyk Norweskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej wynika, że w ubiegłym roku w Finlandii z powodu przedawkowania zmarło 206 osób. Fińskie Centrum Badania Wypadków postawiło sobie za cel zidentyfikowanie bezpośrednich czynników, które przyczyniają się do tych zgonów, pisze standard.sk.

Problem narkomanii i innych uzależnień nie jest jednak wyłącznie fińską czy skandynawską domeną – narasta on w całej Europie. W Polsce szczególnie niepokojące są dane przedstawione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wskazują, że nadużywanie alkoholu dotyka aż 18,6% Polaków, a na chorobę alkoholową cierpi nawet 900 tysięcy osób. Polska należy niestety do krajów z najwyższą średnią konsumpcją alkoholu – na jednego dorosłego mieszkańca przypada ok. 12,5 litra czystego alkoholu rocznie. Dla porównania – w Finlandii wartość ta wynosi ok. 10,9 litra, a we Włoszech – 7,6 litra.

 

źródła: CNE, standard.sk, PARPA

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama