Ukraina: Wszechukraińska Rada Kościołów sprzeciwia się legalizacji „małżeństw” osób tej samej płci

Społeczności wyznaniowe są oburzone projektem ustawy nr 9103, który proponuje zrównanie zarejestrowanych związków partnerskich z małżeństwem, nazywając je „związkiem rodzinnym” i zmieniając dotychczasowe normy Kodeksu rodzinnego Ukrainy.

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR) zaapelowała do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, sprzeciwiając się kolejnej próbie legalizacji tzw. „małżeństwa osób tej samej płci” na Ukrainie pod pozorem zarejestrowanych związków partnerskich. „Można przewidzieć, że w przypadku uchwalenia wyżej wymienionego projektu ustawy, kolejnym krokiem lobbystów związków jednopłciowych będzie zainicjowanie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, ze wszystkimi skrajnie negatywnymi konsekwencjami dla kształtowania osobowości takich dzieci i pozbawienie ich naturalnego prawa do wychowania w pełnoprawnej rodzinie – mając i ojca, i matkę” – podkreśla apel WRKiOR.

Obecna sytuacja demograficzna, zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, zatwierdzoną Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 14 września 2020 r. nr 392, jest kwalifikowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i interesów narodowych Ukrainy. Rada Kościołów uważa, że legalizacja zarejestrowanych związków partnerskich osób tej samej płci w żaden sposób nie przyczyni się do przezwyciężenia kryzysu demograficznego, w szczególności wynikającego z naturalnej niezdolności par jednopłciowych do posiadania dzieci.

„Problem reagowania na kryzys demograficzny jest szczególnie dotkliwy w związku z obecną agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w wyniku której tysiące dzieci na Ukrainie straciło ojca i (lub) matkę i zostało sierotami, prawie pół tysiąca dzieci zginęło, a prawie tysiąc zostało rannych. Jednocześnie fala migracji ukraińskich rodzin z dziećmi za granicę jeszcze bardziej komplikuje perspektywy demograficzne Ukrainy, biorąc pod uwagę wyzwania związane z powojenną odbudową zniszczonej infrastruktury” – czytamy w oświadczeniu.

Zwierzchnicy religijni są przekonani, że teraz na Ukrainie kładzie się cenne fundamenty zarówno pod zwycięstwo w tej wojnie, jak i pod jej dalszą odbudowę i rozwój. Jest rzeczą oczywistą, że jednym z tych fundamentów powinna być nadal zdrowa rodzina, co determinuje potrzebę kształtowania i realizacji polityki państwa ukierunkowanej na wspieranie rodzin, wzmacnianie relacji małżeńskich, odpowiedzialne rodzicielstwo i macierzyństwo. Rada uważa za niedopuszczalne wszelkie inicjatywy ustawodawcze, które zagrażają zarówno instytucji rodziny, jak i fundamentom wartości całego społeczeństwa ukraińskiego, jego moralnym i duchowym podstawom.

WRKiOR wzywa parlament do odrzucenia projektu ustawy nr. 9103 o instytucji zarejestrowanych związków partnerskich jako zagrożenie dla moralnego i psychicznego zdrowia dzieci i ich prawa do wychowania w rodzinie stworzonej na podstawie małżeństwa mężczyzny i kobiety oraz pogarsza sytuację demograficzną na Ukrainie.

 

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao