Emerytura to czas na podróże? Nie tylko, także na pielgrzymki. Przykładem jest Asyż

Coraz liczniejszą grupą osób odwiedzających Asyż we Włoszech są emeryci... a zwłaszcza seniorki. Większość dociera do sanktuarium pieszo.


4227 pielgrzymów dotarło do Bazyliki św. Franciszka w Asyżu w 2023 r. Liczba pątniczek przekroczyła liczbę pątników. Te najnowsze dane opublikowali przedstawiciele wspomnianego sanktuarium z biura odpowiedzialnego za wydawanie pielgrzymich zaświadczeń.

Zdecydowana większość, aż 96 proc., pielgrzymowała pieszo. Tylko 3 proc. pątników zdecydowało się skorzystać z roweru. Co ciekawe, zdarzyła się też kilkuosobowa grupa, która podróżowała konno.

W odniesieniu do roku wcześniejszego w 2023 r. zmalał udział młodych w ogólnej liczbie pielgrzymów (z 14,15 proc. do 6,3 proc), znacznie wzrósł zaś udział pielgrzymów po 60 r. życia (z 35 proc. do 59 proc.). Co piąty pątnik jest emerytem; znaczące grupy stanowią też studenci i nauczyciele – w obu tych przypadkach udział w całościowej licznie pielgrzymów wynosi ponad 8 proc.

« 1 »

reklama

reklama

reklama