Papież na początku „24 godzin dla Pana”: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem

Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem. Na czym polega dramat? Że to my męczymy się prosząc o przebaczenie! – podkreślił Papież Franciszek.

Słowa te wybrzmiały podczas dzisiejszego nabożeństwa pokutnego, rozpoczynającego inicjatywę „24 godziny dla Pana", która jest związana z adoracją Jezusa i sakramentem pojednania.

„«Ojcze, mam grzech, który na pewno jest niewybaczalny» Posłuchaj: Bóg przebacza wszystko, bo nigdy nie męczy się przebaczaniem” – podkreślił Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że Boże przebaczenie przemienia nas wewnętrznie: daje nam nowe życie i nowy wzrok. Papież zachęcił do modlitwy słowami: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

„Widziałem piękny obraz, na którym Pan pochyla się, aby nas podnieść. I to właśnie czyni Pan za każdym razem, gdy zbliżamy się do spowiedzi. Nie zasmucajmy Go, nie odkładajmy spotkania z Jego przebaczeniem” – apelował Ojciec Święty

Franciszek podkreślił, że Bóg daje się poznać przez przebaczenie. Nie tylko studiując, ale właśnie poznając jego miłosierdzie. W związku z tym Papież prosił: „Umieśćmy Boga przebaczenie z powrotem w centrum Kościoła!”.

„Nie wyrzekajmy się Bożego przebaczenia, Sakramentu Pojednania: to nie pobożna praktyka, ale fundament chrześcijańskiej egzystencji”. Dodał: „Zmartwychwstały Pan wskrzesza nas wszystkich. Idźmy zatem i przyjmijmy Boże przebaczenie”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama