Ukraina tankuje w Polsce. Kupuje u nas paliwa za ponad 1,5 mld euro rocznie

Polska dostarcza Ukrainie ponad 35 proc. paliw sprzedawanych przez UE – podaje Ośrodek Studiów Wschodnich. Jeśli doliczyć eksport z rafinerii Orlenu na Litwie, będzie to już 50 proc.

W 2023 r. Polska sprzedała południowo-wschodniemu sąsiadowi benzynę i olej napędowy warte 1,61 mld euro. Rok wcześniej było to 1,59 mld euro. Wzrost wartości jest zatem niewielki, ale znacznie zwiększyła się ilość dostarczonego Ukraińcom towaru. W 2022 r. było to 1,27 mln ton, a w 2023 r. 1,76 mln ton. Odnotowano zatem skok o 38,6 proc.

Polski eksport to ponad 35 proc. paliw dostarczanych walczącemu krajowi przez całą Unię Europejską. Oprócz tego Kijów zaopatruje się w rafinerii Orlenu w Możejkach. Razem to już połowa ukraińskiego importu paliw z UE. Polska wyprzedza także dużych eksporterów spoza UE, czyli Indie i Turcję, które sprzedały na Ukrainę odpowiednio 1,06 mln i 0,64 mln ton benzyny i oleju napędowego.

Ukraina jest za to dla Polski niewielkim partnerem, jeśli chodzi o wymianę towarową. Towary z tego kraju stanowiły tylko 1,3 proc. naszego importu, a sprzedaż na Ukrainę to 3,2 proc. eksportu Polski. Podobne zyski Polska czerpie ze sprzedaży na niewielką Słowację.

Oprócz paliw nasz kraj dostarcza walczącemu państwu amunicję (za 950 mln euro w 2023 r. i 580 mln euro w 2022 r.), samochody (za 500 mln euro w zeszłym roku i 480 mln mld euro w 2022 r.) i broń wojskową (odpowiednio 320 mln euro i 250  mln euro). Na kolejnych miejscach plasują się węglowodory gazowe, nawozy, ciągniki i drony.

  Ukraina tankuje w Polsce. Kupuje u nas paliwa za ponad 1,5 mld euro rocznie

W 2023 r., podobnie jak w roku wcześniejszym, Polska była największym unijnym partnerem handlowym Ukrainy, a nasz udział w wymianie z nią wyniósł jedną czwartą całości obrotów UE z Kijowem. RP zajęła pierwsze miejsce wśród państw UE27 zarówno pod względem eksportu na Ukrainę (30,6 proc.), jak i importu z tego kraju (19 proc.).

W 2023 r. polski zbyt na Ukrainę miał wartość 11,4 mld euro (wzrost o 17,2 proc. względem 2022 r.). Import zmniejszył się z kolei w 2023 r. do 4,3 mld euro (z 6 mld euro) ze względu na wprowadzane blokady sprowadzania artykułów rolnych.

Polska jest istotnym krajem tranzytowym dla całej unijnej gospodarki. Blisko połowa towarów eksportowanych z Unii na Ukrainę pochodzi z Polski bądź przejeżdża przez jej terytorium.

Źródło: osw.waw.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama