"Idźcie i głoście" - nowy program duszpasterski 2016/2017

W pierwszą niedzielę Adwentu - 27 listopada rozpocznie się wdrażanie Programu Duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok liturgiczny 2016/2017, któremu przyświecają słowa "Idźcie i głoście".

Czwarty rok programu zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem, a nawiązując do nauczania papieża Franciszka, wzywa do bycia uczniami-misjonarzami.

Duchowość chrzcielna była tematem, na którym wspólnota Kościoła katolickiego w naszym kraju oparła swój Program Duszpasterski w latach 2013-17. Jego motto brzmi: "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa".

"Wybierając tę ścieżkę chcieliśmy nie tylko wspominać historyczne wydarzenie, jakim był Chrzest Polski, ale przede wszystkim odkryć potencjał łaski, jaki każdy z nas otrzymał od Boga w chwili naszego chrztu świętego" - podkreślił abp Stanisław Gądecki w Programie Duszpasterskim Kościoła w Polsce.

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski (KEP) we współpracy ze Stowarzyszeniem Pastoralistów Polskich wypracowała czteroletnią ścieżkę pracy prowadzącą wiernych przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu do postawy apostolstwa. Przewodniczący KEP zauważył, że w dzisiejszych czasach, kiedy chrztu udziela się już niemowlętom, konieczna jest zmiana biblijnej kolejności: doprowadzenie ochrzczonego w dzieciństwie chrześcijanina do wiary dojrzałej, owocującej apostolstwem.

Program jest realizowany na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym.

"Wierzę w syna Bożego" to hasło, które prowadziło wiernych przez rok 2013/14. W roku liturgicznym 2014/15 brzmiało ono: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", w 2015/16 - "Nowe życie w Chrystusie" a hasło na lata 2016/17 brzmi: "Idźcie i głoście".

Każdy rok liturgiczny związany był z określonym symbolem, nawiązującym do liturgii chrztu, a były nimi: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej - tegoroczny symbol. Znaki te mają pomóc ochrzczonym w odnowieniu łask płynących z tego sakramentu i w odkrywaniu misji otrzymanej od Boga. Dzięki dynamice odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych będzie możliwe lepsze zrozumienie godności i zadań, wynikających z tego sakramentu.

Program Duszpasterski wyznaczył cztery podstawowe cele działalności: ewangelizacyjny - pozwalający na poznanie Jezusa, nawiązanie z Nim relacji, pogłębienie osobistej więzi; inicjacyjny - uświadamiający i umożliwiający podjęcie łaski sakramentów inicjacji, głównie chrztu; formacyjny - nastawiony na kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wiarą katolicką, zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życie chrześcijańskiego oraz społeczny - obejmujący pełne uświadomienie i podjęcie odpowiedniej działalności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Czwarty rok Programu Duszpasterskiego zachęca do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Nawiązując do nauczania Franciszka, wzywa do bycia uczniami-misjonarzami. "Chcemy czynić nasz Kościół misyjnym zarówno wewnątrz (ad intra), jak i na zewnątrz (ad extra). Pragniemy odnowić misyjny zapał wewnątrz wspólnoty wierzących, ale także chcemy wychodzić na obrzeża do tych sióstr i braci, którzy żyją poza Kościołem albo zatracili kontakt ze wspólnotą wierzących, mimo iż zostali ochrzczeni" - podkreślił abp Gądecki.

Zaznaczył również, że jednym z zadań będzie głoszenie Ewangelii nadziei przez realizację potrójnej misji Chrystusa - kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. "Potrzebna nam jest świadomość tej misji ochrzczonych. Trzeba ją w ludziach budzić oraz formować ich do posługi głoszenia" - dodał. Zaznaczył, że misja ta ma być realizowana wspólnie przez duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, ucząc się wzajemnej współpracy.

W ostatnim roku realizacji Programu ważne będzie także uświadomienie wiernym, że wszyscy, niezależnie od wieku mogą aktywnie włączać się w głoszenie Ewangelii.

Rok liturgiczny 2016/2017 episkopat Polski ogłosił Rokiem Świętego Brata Alberta, z okazji 100. rocznicy jego śmierci. "W kontekście tematu roku «Idźcie i głoście» przykład tego świętego stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by w każdej polskiej parafii dobrze funkcjonował parafialny zespół Caritas" - napisano w Programie.

Na rozpoczynający się wkrótce rok liturgiczny przypada także stulecie objawień fatimskich. Będzie to okazja do przypomnienia przesłania Matki Boże: wezwania do nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej, wprowadzenia nabożeństw pierwszosobotniach wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu.

Proponowany Program zakłada kontynuację działań z poprzednich lat, m.in. rekolekcje kerygmatyczne w parafiach, biblijne ożywienie duszpasterstwa, prowadzenie katechezy dorosłych przed chrztem dziecka. Podstawowym celem jest dalsze działanie ukierunkowane na ukształtowanie w wiernych duchowości chrzcielnej, która powinna się rozwijać i dojrzewać na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu.

Komisja Duszpasterstwa KEP wyznaczyła trzy priorytety:

Być Kościołem misyjnym w Polsce - czynienie wspólnot misyjnymi wewnątrz i na zewnątrz Kościoła, głoszenie Dobrej Nowiny w rodzinie, szkole, na uczelniach, w ruchach i stowarzyszeniach, mediach, przestrzeni publicznej itp.

Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej - budzenie poczucia wśród ochrzczonych bycia Ludem kapłańskim, prorockim i królewskim, formacja ku realizacji w życiu misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, zaangażowanie ochrzczonych w liturgię, przepowiadanie i służbę.

Współpraca osób duchownych, konsekrowanych i świeckich - formacja podkreślająca równość w godności i działaniu wszystkich ochrzczonych, wspólne działania według otrzymanych powołań, darów i charyzmatów, umiejętność i doskonalenie współpracy.

Programowi przyświecają trzy szczególne zadania - głoszenie Słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowanie sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia). Zadania te współgrają ze sobą i nie mogą być rozpatrywane oddzielnie.

Obecny rok duszpasterski kończy czteroletni cykl, który rozpoczął się w 2013/14 r. Słowem–kluczem był najpierw 'kerygmat', w kolejnych latach: 'metanoia – nawrócenie' i 'chrzest' – nowe życie w Chrystusie.

ar (KAI) / mz, Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama