Ja jestem drogą i prawdą, i życiem - rekolekcje w Bystrej Podhalańskiej

Odbędą się rekolekcje skierowane do osób po formacji podstawowej i animatorów Ruchu Światło-Życie

"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,6)

Wiara, rozum, emocje w życiu chrześcijanina - Synteza I stopnia ONŻ z warsztatami psychologicznymi

Termin: 01-09.08.2017 r. (Dom rekolekcyjny Maksymilianum - Bystra Podhalańska)

Rekolekcje skierowane są do osób po formacji podstawowej i animatorów. Mają charakter syntezy nawiązującej i pogłębiającej treści I stopnia ONŻ.

Bóg, który objawił nam swoją miłość w Jezusie, chce, abyśmy wiernie trwali w żywej i osobistej relacji z Nim. Tą relacją jest wiara. Każdy, kto chce budować prawdziwą więź z Bogiem, ale i z innymi, powinien zaczynać od budowania relacji z samym sobą: znać i rozumieć świat swoich myśli, uczuć, pragnień. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który powiedział o sobie: Ja jestem (…) prawdą (J 14,6), przychodzi ze światłem. Jego światło sprawia, że stajemy się bardziej świadomi swojego wnętrza, odkrywając w sobie Jego żywą obecność i pozwalając, by kochał i działał w nas i przez nas.   

CELE:

Rekolekcje Wiara, rozum, emocje w życiu chrześcijanina stanowią okazję:

- do głębszego poznania prawdy o sobie w świetle Bożej łaski,

- zrozumienia i doświadczenia, jaką funkcję w życiu wiary odgrywa nasza emocjonalność i rozum,

- uczenia się, jak dobrze odczytywać i wychowywać swoje uczucia, sprawiając, by światło wiary je przeniknęło,

- do większego poznania i przepracowania obrazu Boga, jaki nosimy w sobie – jak ten obraz kształtować, by samemu doświadczać i pomóc też innym autentycznie doświadczać Boga jako miłującego Ojca.

Przez wzgląd na charakter warsztatowy Syntezy istotne jest, by dzieci, które przyjadą z rodzicami/opiekunami były w stanie zostać pod opieką niani do 2 godzin.

Więcej informacji o letnich rekolekcjach dla dorosłych (w różnych miejscach) oraz o możliwości zapisów na stronie: centrumduchowosci.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama