Gdańsk: rekolekcje "O najważniejszej relacji matka – córka. Więzy czy więzi?"

Rekolekcje skierowane są do KOBIET – dorosłych córek i matek, babć, teściowych i synowych, które chcą przyjrzeć się bliżej relacji: matka – córka, córka - matka.

Na rekolekcjach, które odbędą się w terminie: 14 - 16 lipca w Gdańsku, będzie czas na katechezę i ćwiczenia, na msze świętą, spowiedź, adorację, własną medytację, modlitwę uzdrowienia. Chcemy zmierzyć się z tą relacją, która jest matką większości relacji, aby przyjąć uzdrowienie duszy i otworzyć się na miłość. Kiedy córka odzyskuje miłość, szacunek i akceptację dla siebie, to jednocześnie odzyskuje miłość i szacunek do matki.

A przekleństwo matki wywraca fundamenty domu (Syr 3, 9)

Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Są to więzy duszy i ciała, które mają trwałą moc i są niezwykle wiążące dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców (władza rodzicielska). Już w okresie prenatalnym w podświadomości dziecka zapisują się stany emocjonalne matki oraz jej stosunek do dziecka pozytywny bądź negatywny; przyjęcia i miłości, bądź odrzucenia i niechęci.

W konsekwencji tego, relacja matki i córki, albo jest piękna i tworzy nowe życie, albo odwrotnie. Tej relacji w trakcie wychowania towarzyszy wiele ambiwalentnych uczuć: miłość i ból; radość i gniew; poczucie odrzucenia i tęsknota. A to oznacza błogosławieństwo lub przekleństwo. Niektóre córki panicznie boją się być podobne do swoich matek, głównie gdy nie mają dobrego doświadczenia w tej relacji, a matki przeraża myśl, że mogą unieszczęśliwić swoje dzieci.

Rekolekcje to czas:

    katechezy i ćwiczeń;

    wspólnej Mszy Świętej;

    adoracji;

    medytacji i modlitwy;

Cele rekolekcji:

        pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji matka córka;

        poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie;

        poznanie źródła trudności relacji i ich rodzaje;

        konfrontacja z uczuciami;

        określenie wpływu najtrudniejszych i najpiękniejszych wydarzeń z życia na osobowość, postawy, decyzje i zachowania;

        uzdrowienie skutków toksycznej relacji;

        odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie;

        znalezienie sposobu na odzyskanie miłości i szacunku do matki.

Chcemy zmierzyć się z tą relacją, która jest matką większości relacji, aby przyjąć uzdrowienie duszy i otworzyć się na miłość. Kiedy córka odzyskuje miłość, szacunek i akceptację dla siebie, to jednocześnie odzyskuje miłość i szacunek do matki.

Dla kogo?

Rekolekcje skierowane są do KOBIET dorosłych córek i matek, babć, teściowych i synowych, które chcą przyjrzeć się bliżej tej najważniejszej relacji: matka córka; córka matka; oczekują uzdrowienia duszy ze zranień i trudności wynikających ze złej relacji oraz skutków uzależnienia, nadopiekuńczości, toksycznych zachowań; chcą odzyskać miłość i szacunek do matki/córki.

Rekolekcje prowadzą: Irena Neumueler, o. Piotr Pliszka OFMConv.

Zapisy poprzez stronę internetową:

http://rekolekcjefranciszkanskie.pl/wydarzenie/o-najwazniejszej-relacji-matka-corka-wiez-czy-wiezy/

Miejsce: 80-822 Gdańsk ul. Św. Trójcy 4

Więcej Informacji: Adam Kempisty

E-mail: rekolekcje@dmk.pl

www: http://rekolekcjefranciszkanskie.pl/wydarzenie/o-najwazniejszej-relacji-matka-corka-wiez-czy-wiezy/

telefon: (+48 58) 301-57-21

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama